Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Oczka na świat - 2012

Realizowany przez:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz w Dobrczu

Cel:

Celem głównym jest wzmocnienie własnej wartości 25 gimnazjalistów Gminy Dobrcz poprzez realizację programu dziennikarskiego metodą projektu. Cele szczegółowe: wzmocnienie umiejętności planowania, poprawa umiejętności organizacyjnych, poprawa kompetencji informatycznych, nabycie umiejętności przetwarzania dużej ilości informacji/filtrowanie, wzrost umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego, wzrost jakości komunikacji, wzrost jakości pracy grupowej, wzrost własnej wartości.

Odbiorcy projektu:

Projekt skierowany jest do grupy 25 gimnazjalistów Gminy Dobrcz.

Opis projektu:

Osią tematyczną jest dziennikarstwo. Z uzyskanych 27 deklaracji (włączając listę rezerwową) i dokonanego podziału wynika, że będą dwie grupy tematyczne zajmujące się sportem i kulturą. Główne działania to: praca w terenie podczas imprez, wydarzeń, koncertów, festynów, itd.; praca warsztatowa – obróbka materiału, tworzenie strony, fotobloga, facebooka itd; warsztat z obróbki zdjęć i video; warsztat z notatki nieliniowej (mind mapy); wyjazd do studia RTV, redakcji gazety; warsztatowy wyjazd na imprezę dużej rangi (np. mecz w ramach EURO 2012, koncert muzyczny); zorganizowanie podsumowania z zaproszonymi gośćmi. Główna metoda polegać ma na pracy zespołów w terenie, a następnie opracowaniu uzyskanego materiału. Praca będzie planowana i analizowana na cotygodniowych spotkaniach oraz moderowana na comiesięcznych panelach z koordynatorem i opiekunami. Wdrażanie metody projektu w oparciu o wcześniejsze doświadczenia koordynatora.

Budżet projektu: 55 825 zł zł

Dotacja: 40 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz w Dobrczu

Miejscowość: Dobrcz

Ulica, nr domu i lokalu: Długa 50

Kod pocztowy i Poczta: 86-022 Dobrcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: bydgoski

Adres strony internetowej: /http://trgd.dobrcz.pl