Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ulanów na Mapie Kultury - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury, Oświaty i Turystyki w Ulanowie

Cel:

o 80% zwiększy się wiedza młodzieży na temat różnorodności kultury swojego regionu
o 50% wzmocni się poczucie wartości swojej miejscowości
o 50% zwiększy się umiejętność rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron
o 70% podniesie się skuteczność załatwiania spraw w urzędach i instytucjach
o 60% podniesie się poziom kompetencji społecznych w zakresie autoprezentacji i publicznych wystąpień

Odbiorcy projektu:

Odbiorcy – to młodzież ucząca się liceum w Ulanowie, pochodząca z Ulanowa i okolicznych wsi, głównie dochodzący do szkoły. Wiek uczestników: 16-18 lat. Sposób rekrutacji: przedstawiono uczniom założenia programu Równać Szanse; uczniowie proponowali zakresy tematyczne; wybrano temat, który zyskał największą popularność; w ciągu tygodnia zgłaszali się zainteresowani realizacją uczniowie.

Opis projektu:

Celem projektu jest włączenie młodzieży w proces poznawania środowiska lokalnego. Priorytetem jest podniesienie poziomu wiedzy na temat różnorodności kultury regionu i wzmocnienie poczucia wartości swojej miejscowości. Warte podkreślenia jest także podniesienie poziomu kompetencji społecznych i zwiększenie motywacji młodzieży do podejmowania samodzielnych decyzji.
Uczestnicy projektu to 21 uczniów liceum w Ulanowie pochodzący głównie ze środowisk wiejskich.
Młodzież rozpoczyna projekt od uczestnictwa w warsztatach. Uczniowie dobrani w grupy (każda ma swojego opiekuna) przygotowują się do zamieszczenie na ogólnopolskim portalu promującym kulturę regionów informacji o swoim miasteczku – Ulanowie. Będą współtworzyć interaktywną mapę Polski zamieszczając biografie i nieznane fakty z życia ludzi kultury związanych z Ulanowem, opisy i dokumentacje miejsc wartych odwiedzenia, informacje o lokalnych obyczajach i tradycjach naszych stron itp. Zbierane systematycznie informacje najpierw będą stale zapisywane na blogach, uczestniczących w zaplanowanym konkursie „Ulanów na Mapie Kultury”.
Z zadań praktycznych warto podkreślić zorganizowanie: 1)Młodzieżowej Rady Stowarzyszenia Rozwoju Kultury, Oświaty i Turystyki w Ulanowie, która będzie działać również po zakończeniu projektu; 2)Sesji z udziałem twórców kultury i ludzi, którzy upowszechniają, przetwarzają, upamiętniają kulturę; 3)Wycieczki, której tematem przewodnim będzie Kultura.

Budżet projektu: 10 500 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury, Oświaty i Turystyki w Ulanowie

Miejscowość: Ulanów

Ulica, nr domu i lokalu: Rynek 5

Kod pocztowy i Poczta: 37-410 Ulanów

Województwo: podkarpackie

Powiat: niżański

Adres strony internetowej: http://www.stowarzyszenie-ulanow.edu.pl

Ulanów na Mapie Kultury

Turystyczna 6, 37-410 Ulanów, Polska

Więcej