Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Od rzemieślika do mechatronika - 2012

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie

Cel:

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności planowania własnej przyszłości i rozwój umiejętności informatycznych 15-osobowej grupy młodzieży w wieku 13-16 lat z Gminy Krypno poprzez cykl warsztatów oraz organizację spotkań dotyczących zawodów przyszłości w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami będzie 15 osobowa grupa uczniów miejscowego gimnazjum oraz jego absolwentów (także uczestników poprzedniego projektu w ramach „Równać Szanse 2011” zamieszkałych na terenie gminy Krypno. Jest to grupa, która odbyła już dwa spotkania i deklaruje swój udział w projektach na rzecz aktywizacji młodzieży. Mają założoną grupę na Facebooku („Projekt X”) i dzielą się swymi pomysłami.

Opis projektu:

Projekt ma na celu przygotowanie młodzieży do podjęcia decyzji wyboru przyszłego zawodu a wcześniej szkoły średniej/wyższej oraz podniesienie ich kompetencji informatycznych poprzez takie działania jak: warsztaty nowych technologii, spotkania z doradcą zawodowym i trenerem umiejętności społecznych (wyjazdowe warsztaty), przygotowanie w grupach prezentacji dot. zawodów przyszłości, spotkania z absolwentami kształcącymi się lub pracującymi w tychże zawodach, organizacja Targów Zawodów dla wszystkich uczniów Publicznego Gimnazjum w Krypnie i ich rodziców. Dotacja zostanie przeznaczona głównie na organizację warsztatów, spotkań oraz spotkań wyjazdowych. Powstaną prezentacje w programie Prezi, Młodzież założy Kronikę swojej grupy, która będzie uzupełniana także po realizacji projektu, zostaną zorganizowane Targi Zawodów, na które zostanie zaproszona cała społeczność PG w Krypnie. Podczas spotkania z przedstawicielami BFKK wspólnie zastanowią się nad tym, czy tradycyjne zawody będą istniały w przyszłości, czy też wyginą a może będą niezwykle atrakcyjne na rynku pracy. Będzie rozmowa na temat zawodów, które na pewno będą gwarantowały dobrą pracę w przyszłości.

Budżet projektu: 10 900 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie

Miejscowość: Krypno Wielkie

Ulica, nr domu i lokalu: Krypno Wielkie 9

Kod pocztowy i Poczta: 19-111 Krypno

Województwo: podlaskie

Powiat: moniecki

Adres strony internetowej: http://gminakrypno.pl/gok

Od rzemieślika do mechatronika

Krypno Wielkie 35B, 19-111, Polska

Więcej