Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Gminna gazetka młodzieżowa szansą na rozwój! - 2008

Realizowany przez:

Koło Gospodyń Wiejskich w Buczkowie

Cel:

Nadrzędnym celem projektu jest zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży w wieku 13-19 lat z Gm. Rzezawa poprzez: zaangażowanie młodzieży w życie społeczności lokalnej, zainteresowanie uczniów rozwojem technologii informacyjnej, rozbudzenie w młodzieży wiary we własne możliwości, poprzez udział młodzieży w redagowaniu i wydawaniu miesięcznika pn „Na tapecie”.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcy projektu: młodzież 13 – 19 lat, mieszkająca na terenie gm. Rzezawa. Rekrutacja: poprzez wypełnienie ankiety – podanie danych osobowych oraz uzasadnienie chęci udziału w projekcie. Komisja rekrutacyjna (koordynator, pedagog) dokona wyboru zespołu redakcyjnego miesięcznika w ilości 25 osób. Dojazd młodzieży do biura redakcji środkami komunikacji publicznej i prywatnej.

Opis projektu:

Celem projektu jest zagospodarownie wolnego czasu oraz rozwój młodzieży z terenu Gminy Rzezawa w wieku 13-19 lat. Działania w ramach projektu, a więc promocja, rekrutacja, prace zespołu redakcyjnego nad powstaniem gazetki młodzieżowej, wyjazd uczestników projektu do drukarni w Krakowie, w celu zapoznania się z procesem technologicznym drukownia, mają na celu m.in. zagopodarowanie wolnego czasu oraz rozwój określonych umiejętności dziennikarskich, językowych, informatycznych, zwiększenie poczucia wiary we własne siły, ośmielenie, umiejętność przyjmowania krytyki, rozwój umiejętności pracy w zespole. Redagowanie miesięcznika, a konkretnie zbieranie materiałów oraz wywiady, pozwoli uczestnikom projektu lepiej poznać swoją gminę i jej mieszkańców.

Budżet projektu: 8 332 zł

Dotacja: 6 900 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Koło Gospodyń Wiejskich w Buczkowie

Miejscowość: Buczków

Ulica, nr domu i lokalu: Buczków 126

Kod pocztowy i Poczta: 32-712 Bratucice

Województwo: małopolskie

Powiat: bocheński

Adres strony internetowej: –

Gminna gazetka młodzieżowa szansą na rozwój!

Buczków 66, 32-712, Polska

Więcej