Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wirtualna Izba Regionalna - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Wiejskich Tradycji Ludowych „ZAMECH”

Cel:

Cel projektu odpowiada na takie potrzeby dzieci,jak:zagospodarowanie wolnego czasu(wycieczka,warsztaty, praca w grupie projektowej),rozwijanie własnych zainteresowań i nabywanie nowych umiejętności(historia,informatyka),integracja z lokalną społecznością,nawiązywanie nowych znajomości z przedstawicielami lokalnych organizacji (szkoły, Urząd Gminy, Koło Gospodyń Wiejskich, Księża). Kształtowanie umiejętności samodzielnego osiągania realistycznych celów edukacyjnych i społecznych.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu są dzieci z Gimnazjum w Obszy w wieku 14 – 15 lat, zamieszkujące w różnych miejscowościach w gminie. Do projektu wybrane zostały dzieci chętne, chcące się zaktywizować oraz pogłębić swoją wiedzę i zainteresowania.

Opis projektu:

Głównym celem stworzenia i wypełniania treścią Wirtualnej Izby Regionalnej jest skumulowanie, usystematyzowanie i prezentacja wszystkich zachowanych zasobów (zdjęć, dokumentów, map, rycin i obrazów, artykułów z dawnej prasy, a także legend), które opowiadają historię terenów obecnej gminy Obsza. Uczestnikami projektu są: młodzież i nauczyciele z Gimnazjum w Obszy,członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Wiejskich Tradycji Ludowych „ZAMECH”, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Obszy. Zaplanowane działania, to: wyszukiwanie na terenie gminy (zwrócenie się z apelem do lokalnej społeczności z prośbą o pomoc); dokumentowanie (w postaci zdjęć, filmów, nagrań, kopii) śladów historycznych (dokumentów, eksponatów, zabytków, legend); stworzenie Wirtualnej Izby Regionalnej w postaci witryny internetowej i opublikowanie jej w Internecie; stworzenie rzeczywistej izby w postaci wyodrębnionego pomieszczenia (zawierającego realne eksponaty) udostępnionego lokalnej społeczności. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie części kosztów obsługi projektu (telefon, konto bankowe); koszty osobowe (wynagrodzenie dla koordynatora projektu i księgowej); koszty rzeczowe (zakup sprzętu, organizację wycieczki dla młodzieży, organizację realnej izby, zorganizowanie świętowania zakończenia projektu.

Budżet projektu: 8 576 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Wiejskich Tradycji Ludowych „ZAMECH”

Miejscowość: Zamch

Ulica, nr domu i lokalu: Zamch 218

Kod pocztowy i Poczta: 23-413 Obsza

Województwo: lubelskie

Powiat: biłgorajski

Adres strony internetowej: –

Wirtualna Izba Regionalna

Zamch 164, 23-413, Polska

Więcej