Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Encyklopedia naszej miejscowości - 2012

Realizowany przez:

Przemkowski Ośrodek Kultury

Cel:

Celem projektu jest stworzenie przez jego uczestników publikacji encyklopedycznej rodzinnej miejscowości. Docieranie do informacji, kontakty z nowymi ludźmi, przetwarzanie zdobytej wiedzy, tworzenie haseł encyklopedycznych, praca w kolegium redakcyjnym, wpływ na ostateczny kształt wydawnictwa pozwola na rozwój zainteresowań i umiejetnościi w czasie pozaszkolnym

Odbiorcy projektu:

Grupą odbiorców będzie młodzież w wieku 13 – 19, ucząca się w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. Rekrutacja odbędzie się poprzez ogłoszenie i przedstawienie założeń projektu, a po tym dobrowolne zgłoszenie się do udziału w projekce. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w szkole i ośrodku kultury. Informacja o projekcie i naborze zostanie umieszczona na plakatach, w „Wiadomosciach Przemkowskich”, na www.przemkow.pl i in. www. oraz w tv master. Dojazd: PKS, bus, prywatny.

Opis projektu:

Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży ich własną tożsamością:pochodzeniem, rodzinną tradycją, historią miejscowości, w której żyją, wydarzeniami i ludźmi, którzy tworzą lokalne dziedzictwo.
Uczestnikami projektu będzie 20 osobowa grupa młodzieży w wieku 13 – 19 lat, mieszkańców gminy Przemków, która włączy się aktywnie w trwające od kilkunastu miesięcy prace nad utworzeniem „Małej Encyklopedii Przemkowa” – wydawnictwa w formie książkowej. Wydawnictwo to będzie zapowiedzią „właściwej encyklopedii”, która powstanie w ciągu 2 – 3 lat, po zebraniu odpowiedniej ilości haseł. Encyklopedia tworzona jest przez samych mieszkańców, którzy dostarczają materiałów (dokumenty, zdjęcia, pamiętniki) lub opracowują gotowe hasła. Młodziez zaangażuje sie w tworzenie encyklopedii na wszystkich etapach: praca w kolegium redakcyjnym, wybór haseł do opracowania, przeprowadzanie wywiadów (dyktafon), zbieranie informacji (pendraive), fotografowanie (aparat foto.), skanowanie archiwalnych dokumentów i zdjęć (skaner)oraz w prace przygotowujące zebrany materiał do druku. Efektem będzie 300 sztuk „Małej Encyklopedii Przemkowa”, któa każdy otrzyma w kilku egzemplarzach, pozostałe trafia do osób zaangażowanych w pracę, bibliotek szkół, przedszkoli, urzędu gminy i instytucji. Encyklopedia będzie zawierała informację o współfinansowaniu ze środków PAFW oraz nazwiska uczestników projektu. Działanie będzie formą promocji projektu ale tez zachętą do dalszej współpracy przy tworzeniu „dużej” encyklopedii. Liczymy tez na włączenie sie mieszkańców Przemkowa, bo każdy z nich jest historia swojego miasta

Budżet projektu: 12 900 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Przemkowski Ośrodek Kultury

Miejscowość: Przemków

Ulica, nr domu i lokalu: Głogowska 17

Kod pocztowy i Poczta: 59-170 Przemków

Województwo: dolnośląskie

Powiat: polkowicki

Adres strony internetowej: –

Encyklopedia naszej miejscowości

plac Wolności 4, 59-170 Przemków, Polska

Więcej