Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Realny świat w wirtualnej przestrzeni - 2013

Realizowany przez:

Regionalne Centrum Promocji i Rozwoju w Kamionce Wielkiej

Cel:

Głównym celem projektu będzie rozwój osobowości, kreatywności oraz budowanie kapitału społecznego a także zdobycie umiejętności pracy w grupie, interaktywność oraz podniesienie wiary we własne siły. Projekt i jego efekty przełożą się na umiejętność samodzielnego, innowacyjnego myślenia, patrzenia na świat z własnej perspektywy, która nauczy rozwiązywania problemów życiowych oraz planowanie własnej przyszłości.

Odbiorcy projektu:

25 dziewcząt, w wieku 15-16 lat

Opis projektu:

Projekt będzie prowadzony dwuetapowo. Etapy nie będą rozdzielone czasowo i a ich realizacja nie nastąpi 1 po 2 lecz będą prowadzone jednocześnie w taki sposób aby zdobytą wiedzę sukcesywnie wdrażać w życie. Teoria zamieniana w praktykę stanowi najlepszą naukę a doświadczenia pozostają na całe życie. W 1 etapie zakłada się organizację warsztatów oferujących szeroki zasób wiedzy, która będzie bardzo przydatna do rozwoju osobow., rozwinie horyzonty myślowe oraz dostarczy odpowiednich instr.. umożliwiających poznanie świata z różnych stron i obszarów życia. W 2 etapie prowadzone będą zajęcia praktyczne mające na celu wdrażanie zdobytej wiedzy poprzez budowę multimedialnego społeczność. portalu lokalnego, który będzie pełnił funkcję rozrywkową i komunikacyjną głównie dla mieszk. Gm. Kamionka Wielka oraz promocyjną, której celem będzie promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych Kam. Wlk. To działanie wynika z potrzeby jaka została podkreślona w dokumentach strategicznych Gminy a nie jest realizowana i była do tej pory zaniedbywana. Ważne jest w tym miejscu aby zaakcentować, fakt dumy młodzieży ze swojej okolicy, co zdecydowana większość podkreślała w ankietach i rozmowach bezpośrednich. W ten sposób młodzież realizując projekt przyczyni się do rozwoju swojej miejscowości co zostanie zauważone nie tylko przez jej mieszkańców a dzięki temu praca w tym projekcie da jej uczestnikom poczucie ważnej roli społecznej jaka zostanie im przypisana. Osią spinającą będzie budowa i prowadzenie portalu, który zostanie zbudowany na podstawie zdobytej wiedzy podczas warsztatów z nauk społecznych, ekonomii, mediów, dziennikarstwa, IT, prawa, zajęć art. i historycznych. To wszystko wpłynie na wzmocnienie i rozwój kapitału społ., który w przyszłości ułatwi młodz. lepszy start a miesz. Kamionki pokaże, że bez względu na miejsce zam. można robić rzeczy wartościowe a mieszkańcy wsi nie są gorsi od mieszk. miasta. To ostatnie stwierdzenie będzie tego przykładem, ponieważ większość prac związanych z portalem będzie prowadzona w pracowniach Parku Technolog. Miasteczko Multimedialne 'Brainvile’ wyposażonego 1 z najnowocześniejszy na świecie sprzęt IT. Trenerami natomiast będą specjaliści z konkretnej dziedziny, których łączy pasja do pracy i dzielenie się wiedzą z młodzieżą. Zdobywanie wiedzy będzie się odbywało bardziej poprzez proces coachingu niż wykłady. Koordynator będzie doradcą czuwającym nad prawidłowym przebiegiem projektu inspirując jednocześnie młodzież do działania poprzez animacje niektórych przedsięwzięć bazując na swoim doświadczeniu zawodowym zgodnym z wykształceniem. Uczestnikami projektu będzie młodzież gim. Dlatego też działania będą oparte o rozwiązania multimedialne i IT, które w łatwy sposób są przyswajane przez nastolatków. Ponadto w Kam. Wlk. w najbliższym czasie ta część mieszk., która nie ma dostępu do Internetu otrzyma go bezpłatnie wraz z komp. W ten sposób praktycznie wszyscy jej mieszk. bez ograniczeń będą mogli używać opisywanego portalu.

Budżet projektu: 50 600 zł

Dotacja: 40 000 zł

Rocznik: 2013

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Regionalne Centrum Promocji i Rozwoju w Kamionce Wielkiej

Miejscowość: Kamionka Wielka

Ulica, nr domu i lokalu: Królowa Górna 22

Kod pocztowy i Poczta: 33-334 Kamionka Wielka

Województwo: małopolskie

Powiat: nowosądecki

Adres strony internetowej: –

Realny świat w wirtualnej przestrzeni

Kamionka Wielka 767, 33-334, Polska

Więcej