Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

To jest ten stan! Teatromania - 2013

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności wiejskiej 'Wspólnota Puszczy’

Cel:

Celem projektu jest zwiększenie wiary we własne możliwości, rozpoznanie zasobów własnych i otoczenia, podniesienie umiejętności pracy w grupie i zdobycie umiejętności planowania własnej przyszłości .

Odbiorcy projektu:

Grupa młodych ludzi w wieku 13-17 lat z terenu gminy Nowinka.

Opis projektu:

Projekt przewiduje założenie i prowadzenie amatorskiego teatru młodzieżowego. Młodzież tworzy zespół teatralny z działem promocji i reklamy, organizacją widowni i pracownią scenograficzną. Scenariusze wystawianych spektakli są efektem wspólnej pracy grupy. Realizatorzy wykorzystują różne metody ekspresji twórczej: pracę z lalką, taniec, śpiew, muzykowanie, recytację. Występ na scenie pozwala każdemu uczestnikowi projektu znaleźć coś dla siebie. Młodzi poznają swój potencjał poprzez uczestnictwo w warsztatach okołoteatralnych, zdobywanie umiejętności organizacyjnych pozwalających planować działania i ich realizację, rozwijanie umiejętności pracy w zespole, budowanie relacji, podział zadań i obowiązków przy konstruowaniu spektakli. Zbieranie opowieści, historii rodzinnych, starych zdjęć, organizacja konkursu dla uczniów szkół gminnych na wspomnienia, kroniki, miejscowe powiastki, historia i historie związane z miejscami pamięci służą do stworzenia scenariuszy spektakli, widowisk czy prezentacji teatralnych daje możliwość uczestnikom zdobycia wiedzy o zasobach swojego otoczenia. W ramach działań projektowych realizatorzy zapraszają i organizują występ teatru z zewnątrz na terenie gminy, aby było to możliwe pozyskują wsparcie i zapraszają do współpracy inne instytucje np. szkoły czy GOK. Oprócz warsztatów teatralnych (np. emisja głosu, dykcja, ruch sceniczny, tworzenie scenografii i kostiumów), młodzi uczestniczą w warsztatach organizacji eventów, tworzenia i prowadzenia strony www, fotograficznych i dziennikarskich. Przygotowują one uczestników do działań związanych z promowaniem projektu w środowisku. Zakończenie projektu młodzież świętuje wraz z zaproszonymi gośćmi, to czas na podsumowania i podziękowania za pomoc oraz wspólna zabawa przy ognisku.

Budżet projektu: 53 500 zł

Dotacja: 40 000 zł

Rocznik: 2013

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności wiejskiej 'Wspólnota Puszczy’

Miejscowość: Nowinka

Ulica, nr domu i lokalu: GOK 16a

Kod pocztowy i Poczta: 16-304 Nowinka

Województwo: podlaskie

Powiat: augustowski

Adres strony internetowej: –

To jest ten stan! Teatromania

Nowinka 15, 16-304, Polska

Więcej