Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Instytut Ciekawej Roboty - 2013

Realizowany przez:

Regionalne Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne 'Wspólnota Wiejska’ w Kijewie

Cel:

Celem projektu jest poznanie swoich mocnych i słabych stron, zwiększenie wiary we własne możliwości i motywacji do odniesienia sukcesu, a także wzmocnienie odporności na niepowodzenia.

Odbiorcy projektu:

Grupa młodzieży w wieku 14-17 lat.

Opis projektu:

Osią tematyczną projektu jest różnorodność kulturowa mieszkańców gminy Olecko i ich potomków. Młodzież prowadzi działania badawcze w terenie poprzedzone przygotowaniem warsztatowym z obszaru komunikacji i fotograficznych technik dokumentowania. Przedmiotem badań terenowych jest zapomniana tożsamość osiadłych tu ludzi, wzajemne przenikanie się kultur, kształtowanie się nowej, wspólnej kultury i jej wpływ na kierunki rozwoju lokalnego. Młodzież tworzy wspólnie mapę zasobów gminy – archiwa historyczne, ciekawi ludzie pamiętający dawne czasy, zabytki architektury, eksponaty, opisy dawnych obrzędów, kulinarne tradycje. Zebrane dane służą młodym do organizowania wypraw terenowych. Młodzież opisuje zebrane informacje, nagrywa wywiady, prowadzi dokumentację fotograficzną. Wspólnie całą grupą omawia zebrane materiały. Realizatorzy podzieleni na grupy rozwijają poszczególne tematy, część zajmuje się inscenizacją wybranego obrzędu ludowego, inni zgłębiają tajemnice potraw regionalnych. Cała grupa przygotowuje konferencję, podczas której zaproszonym gościom przedstawia zebrane i opracowane materiały w formie opublikowanego raportu oraz wystawia inscenizację niektórych obrzędów i tradycji połączoną z degustacją dawnych potraw świątecznych. Młodzież nawiązuje kontakty z grupą młodzieży ze wsi Stare Troki na Litwie, która realizuje podobny projekt na swoim terenie. Daje to możliwość wymiany i zdobycia nowych doświadczeń. W sposób ciągły i samodzielnie młodzi prowadzi działania promocyjne, zarówno grupy, jako społecznej młodzieżowej organizacji badawczej, jak i promocję efektów pracy poszczególnych jej członków. Świętowanie zakończenia projektu jest przeprowadzone w formie targów, na których młodzież pokazuje na przygotowanych stoiskach fotografie, portrety, eksponaty, dokumenty, kulinaria. Każdy z odwiedzających targi otrzymuje prezentację multimedialną z realizacji projektu. Na targi zaproszona jest społeczność gminy, rodzice i dziadkowie uczestników.

Budżet projektu: 40 000 zł

Dotacja: 56 460 zł

Rocznik: 2013

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Regionalne Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne 'Wspólnota Wiejska’ w Kijewie

Miejscowość: Kijewo

Ulica, nr domu i lokalu: Kijewo 29

Kod pocztowy i Poczta: 19-422 Kleszczewo

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: olecki

Adres strony internetowej: http://

Instytut Ciekawej Roboty

Kijewo 16, 19-404, Polska

Więcej