Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Zostań Gwiazdą Internetu - 2013

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel:

Celem projektu „Zostań gwiazdą Internetu” jest opisanie i upowszechnienie metody telewizji internetowej i imprez filmowych zastosowanych w projekcie „STAR” wśród instytucji, stowarzyszeń i osób pracujących z młodzieżą z terenu powiatu garwolińskiego, mińskiego, siedleckiego, łukowskiego i radzyńskiego w okresie realizacji projektu, a także po jego zakończeniu poprzez wydanie 500 egzemplarzy publikacji opisującej Projekt Modelowy, a następnie jej rozkolportowanie. Przeprowadzenie cyklu spotkań prezentacyjnych, na których przedstawione zostaną osiągnięcia i doświadczenia oraz informacje o niezbędnych działaniach i sprzęcie wymaganym do uruchomienia telewizji i organizacji imprez.

Odbiorcy projektu:

Realizatorami/uczestnikami projektu jest zespół redaktorski składający się z koordynatora, 2 opiekunów, 1 wolontariusza, a także z 2 uczestników.

Opis projektu:

W ramach projektu odbywają się spotkania i konsultacje z ekspertami projektu, które służą doprecyzowaniu i opisaniu narzędzi i metod (telewizji i imprez) w celu przygotowania tekstu i grafiki do publikacji. Grupa wypracowuje metodykę realizacji swojego projektu aby w atrakcyjny, jasny i przejrzysty sposób przekazać know how projektu. Równolegle powstaje blog/strona internetowa projektu, która w sposób nowoczesny i medialny prezentuje projekt. Publikacja zostaje wydana w ilości 500 sztuk i przekazana zainteresowanym organizacjom i instytucjom podczas zorganizowanych spotkań promocyjnych. W spotkaniach biorą udział również uczestnicy opisanego projektu, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach i efektach projektu w ich życiu. Spotkania mają nowoczesny i multimedialny charakter, wszyscy uczestnicy poza publikacją otrzymują płyty cd z filmami i tutorialami informatycznymi – artykuły promocyjne i materiały w mediach lokalnych.

Budżet projektu: 23 200 zł

Dotacja: 15 000 zł

Rocznik: 2013

Nitka: Projekty Modelowe

Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej

Miejscowość: Stoczek Łukowski

Ulica, nr domu i lokalu: Ośrednia 17

Kod pocztowy i Poczta: 21-450 Stoczek Łukowski

Województwo: lubelskie

Powiat: łukowski

Adres strony internetowej: http://iksstoczek.pl

Zostań Gwiazdą Internetu

Stoczek Łukowski 19, 21-450, Polska

Więcej