Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Lokalne Forum w Bardzie - 2013

Realizowany przez:

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

Cel:

Celem Forum jest wypracowanie płaszczyzny działania i współpracy różnych środowisk z gminy Bardo.

Odbiorcy projektu:

Forum obejmie swoim zasięgiem teren miasta i gminy Bardo. Uczestnikami są burmistrz i sekretarz gminy, radni, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, przedstawiciele nauczycieli, przedstawiciele rad rodziców, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury, proboszczowie, lokalni liderzy, przedstawiciele lokalnego biznesu (w tym młodzi biznesmeni), pełnoletni uczestnicy projektów realizowanych w ostatnich latach w ramach Programu Równać Szanse, przedstawiciele sołectw.

Opis projektu:

Promocja forum przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie promowane jest forum jako lokalne wydarzenie. W tym zakresie pojawia się informacja na stronie internetowej gminy, na lokalnych portalach społecznościowych. Ponadto publikowany jest artykuł w prasie lokalnej zapraszający na forum, rozsyłane są indywidualne zaproszenia do potencjalnych uczestników, wśród nich starostów powiatów ząbkowickiego i kłodzkiego, wywieszane są plakaty informacyjne, informacje o spotkaniu przekaże także miejscowy proboszcz. Przygotowywane są gadżety promocyjne. Drugim etapem promocji forum jest upowszechnianie jego rezultatów. Promocja ta odbywa się poprzez rozesłanie raportu ewaluacyjnego z forum do podmiotów i instytucji działających na rzecz młodzieży lub mogących taką działalność podjąć. W prasie lokalnej ukazują się artykuły opisujące wypracowane podczas forum treści. Opracowywana jest ulotka pokazująca plusy współpracy i informująca o powstającej platformie współpracy. Następnie materiały te wraz z listem opisującym korzyści płynące z organizacji podobnych forów, jak i idei organizacji konkursu na Fora Lokalne przez PFDiM są rozsyłane do pobliskich gmin oraz do dwóch starostw.

Budżet projektu: 8 850,00 zł

Dotacja: 5 000,00 zł

Rocznik: 2013

Nitka: Fora Lokalne

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

Miejscowość: Bardo

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Kolejowa 12

Kod pocztowy i Poczta: 57-256 Bardo

Województwo: dolnośląskie

Powiat: ząbkowicki

Adres strony internetowej: –

Lokalne Forum w Bardzie

Kolejowa 8, 57-256 Bardo, Polska

Więcej