Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Chcę, wybieram, decyduję - 2013

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Rozwoju Bobrownik Małych CASTOR

Cel:

Głównym celem projektu, jest zmiana sposobu postrzegania przez młodzież własnej podmiotowości, jej integracja ze społecznością lokalną oraz rozwój dialogu międzypokoleniowego. Celem dodatkowym jest budowanie wśród młodzieży postaw obywatelskich, poprzez rozpowszechniania wiedzy na temat przemian społecznych i gospodarczych będących wynikiem wyborów czerwcowych i spotkania z ludźmi zaangażowanymi w tamte wydarzenia oraz włączenie młodzieży w działania na rzecz swojego środowiska.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikiem projektu jest młodzież w wieku 13 -19 lat, pochodząca z Bobrownik Małych lub okolicznych miejscowości.

Opis projektu:

Uczestnicy projektu pracują w dwóch grupach, jedna z grup opracowuje scenariusz gry terenowej – temat przewodni „odnajdź urnę do głosowania”, druga przygotowuje projekt muralu podkreślającego obchodzoną rocznicę. Jednym z etapów realizacji projektu jest organizacja i udział realizatorów w spotkaniu z p. Piotrem Molczykiem, emerytowanym działaczem społecznym. Dzięki niemu młodzież pozna klimat lat 80 i wydarzenia kształtujące tamten czas. Do wykonania muralu uczestnicy zapraszają miejscowych działaczy samorządowych i partnerów projektu, mural ma stać się symbolem realizowanego projektu, a także widocznym znakiem, wpisanym w przestrzeń publiczną miejscowości, przypominającym o randze obchodzonej rocznicy. Równolegle przeprowadzana jest gra terenowa, do udziału w której zaproszeni są wszyscy mieszkańcy. Celem gry jest wspólne spędzenie wolnego czasu w przyjemnej atmosferze, a także zapoznanie wszystkich uczestników zabawy z wydarzeniami poprzedzającymi wybory z roku ‘89 i ze zmianami będącymi ich skutkami. Na zakończenie projektu przewidziany jest wspólny wyjazd uczestników. Wszystkie działania są rejestrowane i prezentowane w formie foto-video bloga na stronie www.bobrownikimałe.info.

Budżet projektu: 4 155,00 zł

Dotacja: 3 000,00 zł

Rocznik: 2013

Nitka: Konkurs Specjalny

Stowarzyszenie Rozwoju Bobrownik Małych CASTOR

Miejscowość: Bobrowniki Małe

Ulica, nr domu i lokalu: Bobrowniki Małe 223

Kod pocztowy i Poczta: 33-122 Wierzchosławice

Województwo: małopolskie

Powiat: tarnowski

Adres strony internetowej: –

Chcę, wybieram, decyduję

Bobrowniki Małe 206A, 33-122, Polska

Więcej