Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Żywa Pracownia Talentów - 2014

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Wspierajace Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa

Cel:

Zwiększenie umiejętności planowania swoich działań i podwyższenie wiary we własne możliwości poprzez działania artystyczne (teatr, muzyka, plastyka, fotografia), organizowanie imprez dla środowiska lokalnego (konkursy, przedstawienia, występy, zajęcia edukacyjne) oraz współpracę z instytucjami działającymi na terenie gminy.

Odbiorcy projektu:

Grupa młodzieży w wieku 13-17 lat z Gminy Bircza.

Opis projektu:

Osią tematyczną projektu jest organizacja przez młodzież, w ramach Żywej Pracowni Talentów, wydarzeń artystycznych w środowisku lokalnym: pikników, festynów rodzinnych, przedstawień, happeningów. Pracownia łączy przeszłość i teraźniejszość poprzez prezentację wartości historycznych dwóch kultur polskiej i żydowskiej. Uczestnicy projektu skupiają się na czterech zasadniczych działaniach: inscenizacji teatralnej sztuki w dwóch wersjach językowych, pracach grup: dziennikarsko-historycznej, wokalno-muzycznej oraz integracyjno-poznawczej. W ramach działań Żywej Pracowni Talentów młodzież prezentuje swoje umiejętności mieszkańcom Birczy. Grupa teatralna pracuje nad rozwojem scenicznym, teatralnym oraz poprawieniem swoich sprawności językowych poprzez przygotowanie własnego scenariusza sztuki teatralnej opowiadającej historię gminy połączonej dwoma kulturami polską i żydowską. Młodzież chce, aby sztuka przełożona na język angielski i nagrana, dotarła do przedstawicieli Instytutu Yad Vashem w Izraelu i Gminy Żydowskiej. Grupa dziennikarsko-historyczna zajmuje się historią i kulturą gminy Bircza. Przybliża ją dzieciom na warsztatach prowadzonych w formie gier i zabaw. Grupa integracyjno-poznawcza przygotowuje konkursy plastyczne i fotograficzne w różnych kategoriach wiekowych, a grupa wokalno-muzyczna organizuje występy muzyczne oraz zajmuje się oprawą muzyczną pikników i festynów. W ramach wspólnych działań młodzież zajmuje się starym cmentarzem żydowskim i dokumentacją fotograficzną zachowanych macew, zdobywa wiedzę o magii teatru, przygotowuje rekwizyty i stroje do występów artystycznych. Gala podsumowująca realizację projektu jest okazją do zaprezentowania zbioru fotografii pokazujących kulturę polską i żydowską widzianą oczami uczestników projektu.

Budżet projektu: 57 650 zł

Dotacja: 40 000 zł

Rocznik: 2014

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Wspierajace Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa

Miejscowość: Bircza

Ulica, nr domu i lokalu: Ojca Swietego Jana Pawła II 10

Kod pocztowy i Poczta: 37-740 Bircza

Województwo: podkarpackie

Powiat: przemyski

Adres strony internetowej: http://www.szansa_wre.republika.pl/

Żywa Pracownia Talentów

Ojca Św. Jana Pawła II 10, 37-740 Bircza, Polska

Więcej