Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ogień i woda - 2014

Realizowany przez:

Ochotnicza Straż Pożarna w Górce

Cel:

Celem projektu jest podniesienie umiejętności uczestników projektu w zakresie planowania samodzielnych działań i podniesienia wiary we własne możliwości.

Odbiorcy projektu:

Grupa 22 osób w wieku 13-19 lat z miejscowości: Górka, Rząchowa i Kopacze Wielkie.

Opis projektu:

Osią projektu jest udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia powodzią oraz prowadzenie działań zapobiegających powodziom i pożarom. Uczestnicy projektu biorą udział w szkoleniach związanych z ochroną przeciwpowodziową i postępowaniem w sytuacji powodzi oraz szkoleniach z zakresu zapobiegania i likwidacji pożarów. Szkolenia prowadzą funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Młodzi ludzie zdobywają wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Tymi umiejętnościami uczestnicy projektu dzielą się z mieszkańcami, organizują spotkania w szkołach i przedszkolach gdzie opowiadają o zasadach bezpiecznego zachowania i postępowania w sytuacjach zagrożenia. Młodzież uczestniczy w wyjazdach szkoleniowych i edukacyjnych. Wspiera pomocą najstarszych mieszkańców gminy i włącza się w działania porządkowe. Uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach z doradcą zawodowym, w czasie których przygotowują się do samodzielnego budowania swojej ścieżki zawodowej, zakładania firmy oraz rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron. Podczas warsztatów dziennikarskich z redaktorem gazety lokalnej zdobywają wiedzę o technikach autoprezentacji i promocji. W ramach imprezy podsumowującej projekt – „festynu ogniowego” dla mieszkańców młodzież daje pokaz sprawności i umiejętności strażackich oraz udzielania pierwszej pomocy.

Budżet projektu: 48 758 zł

Dotacja: 39 600 zł

Rocznik: 2014

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Ochotnicza Straż Pożarna w Górce

Miejscowość: Górka

Ulica, nr domu i lokalu: Górka 67a

Kod pocztowy i Poczta: 32-820 Szczurowa

Województwo: małopolskie

Powiat: brzeski

Adres strony internetowej: http://www.cweis-gorka.eu

Ogień i woda

Górka 67A, 32-820, Polska

Więcej