Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Domaniewickie Forum Lokalne - 2014

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach

Cel:

Celem Forum jest integracja organizacji, instytucji i osób zainteresowanych wspieraniem rozwoju młodych ludzi prowadząca do dyskusji na temat możliwości jakie środowisko lokalne daje młodzieży.

Odbiorcy projektu:

Forum ma charakter gminny. Zaproszeni do udziału są: Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, nauczyciele, radni powiatu łowickiego i gminy Domaniewice, Proboszcz Parafii, przedstawiciele Rad Rodziców działających przy szkołach, dyrektorzy szkół z terenu gminy, przedstawiciel OSP, inne osoby zainteresowane sprawami młodzieży.
Streszczenie projektu

Opis projektu:

Promocja Forum odbywa się poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych, Facebooku, w lokalnej gazecie, ale także poprzez osobiste rozmowy i zaproszenia wysyłane do uczestników Forum. Podczas Forum powoływany ma zostać zespół, który przeprowadzi diagnozę potrzeb młodych ludzi w środowisku lokalnym. Po zakończeniu Forum organizacja opublikuje biuletyn prezentujący debatę „Forum Lokalne” i przekaże go uczestnikom spotkania oraz opublikuje krótki film z debaty na portalu YouTube i Facebook.

Budżet projektu: 2 400 zł

Dotacja: 3 500 zł

Rocznik: 2014

Nitka: Fora Lokalne

Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach

Miejscowość: Domaniewice

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Główna 3

Kod pocztowy i Poczta: 99-434 Domaniewice

Województwo: łódzkie

Powiat: łowicki

Adres strony internetowej: www.gokdomaniewice.pl

Domaniewickie Forum Lokalne

Główna 4, 99-434 Domaniewice, Polska

Więcej