Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Forum Lokalne - 2014

Realizowany przez:

Fundacja ZAMIASTem

Cel:

Celem Forum jest budowanie partnerstwa, rozpoczęcie wspólnych działań służących diagnozie potrzeb młodzieży oraz określenie sposobów włączania młodzieży w życie publiczne.

Odbiorcy projektu:

Do Forum zaproszone zostały osoby, organizacje i instytucje z dwóch sąsiadujących gmin w powiecie poznańskim: przedstawiciele władz samorządowych i jednostek im podległych, organizacje i kluby, które działają na rzecz młodzieży, nauczyciele i dyrektorzy gimnazjów, lokalni liderzy i animatorzy, rodzice.

Opis projektu:

Akcję promocyjną rozpoczyna przygotowanie ulotek i banerów, które rozdystrybuowane zostaną w szkołach, bibliotekach, organizacjach oraz na tablicach sołeckich na terenie obydwu gmin. Zaproszenia do uczestnictwa w Forum i informacje z nim związane pojawiają się w biuletynach samorządowych, stronach internetowych, fanpagach gmin i partnerów projektu oraz w lokalnych mediach. Relacje z Forum zamieszczane będą na stronach internetowych. Założeniem Forum jest wzrost świadomości i wiedzy osób dorosłych w zakresie diagnozowania potrzeb młodzieży, a także wypracowanie koncepcji metodologicznej służącej tej diagnozie.

Budżet projektu: 6 014 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2014

Nitka: Fora Lokalne

Fundacja ZAMIASTem

Miejscowość: Mielno

Ulica, nr domu i lokalu: Akacjowa 2

Kod pocztowy i Poczta: 62-004 Czerowonak

Województwo: wielkopolskie

Powiat: poznański

Adres strony internetowej: http://zamiastem.wordpress.com/

Forum Lokalne

Poznańska 10, 62-006 Mielno, Polska

Więcej