Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

II Forum Lokalne – Młodzi naszą przyszłością. - 2013

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem”

Cel:

Celem projektu jest przygotowanie diagnozy Gminy Międzyrzecz, i w oparciu o jej wyniki przeprowadzenie debaty ukazującej i zachęcającej samorząd i mieszkańców Gminy do podjęcia działań zwiększających szanse młodzieży na dobry start w dorosłe życie.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu są władze lokalne (burmistrz i pracownicy wydziału promocji ds. Przeciwdziałania Patologiom Społecznym oraz Zdrowia i Opieki Społecznej), instytucje pracujące z młodzieżą (MOK, MOSiW, Biblioteki, przedstawiciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), przedstawiciele OSP, radni (w szczególności z komisji oświaty), kandydaci do samorządu, przedstawiciele stowarzyszeń, parafii, harcerze, wolontariusze, sołtysi.

Opis projektu:

Akcja promocyjna jest skierowana do wszystkich zainteresowanych, dorosłych pracujących z młodymi (animatorów lokalnych przedsięwzięć), a także do samych młodych. Na stronach internetowych gminy i powiatu, na fb i portalach młodych, w prasie lokalnej ukazuje się informacja o diagnozowaniu problemów młodzieży, a także zaproszenie do współpracy i pomocy. Informacja o przeprowadzanej diagnozie zostanie przekazana w parafiach międzyrzeckich w ogłoszeniach parafialnych. Z plakatami i ulotkami stowarzyszenie dociera do każdej świetlicy i sołtysa. Przeprowadzane są wywiady z młodzieżą, a przede wszystkim dorosłymi, aby zdiagnozować problem. Temat prowadzonych badań diagnostycznych jest przedstawiony na sesji Rady Gminy i Powiatu. Do współpracy zaproszeni są lokalni samorządowcy oraz kandydaci do samorządu. Na forum zaproszeni są przedstawiciele lokalnej prasy i media.

Budżet projektu: 11 500 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2013

Nitka: Fora Lokalne II

Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem”

Miejscowość: Bukowiec

Ulica, nr domu i lokalu: Bukowiec 61

Kod pocztowy i Poczta: 66-300 Międzyrzecz

Województwo: lubuskie

Powiat: międzyrzecki

Adres strony internetowej: –

II Forum Lokalne – Młodzi naszą przyszłością.

9MHR+RQ Bukowiec, Polska

Więcej