Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nasz samorząd – wspólne dobro - 2014

Realizowany przez:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu

Cel:

Celem projektu jest poznawanie przez młodzież idei samorządu i samorządności, jakie wytworzyły się w okresie ostatnich 25 lat na przykładzie gminy, powiatu i województwa.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu jest 12 osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej w wieku od 13 do 16. Część tych osób już realizowała projekt Programu „Równać Szanse”.

Opis projektu:

Dzięki nawiązaniu współpracy ze szkołą, władzami lokalnymi i rodzicami, młodzież chce ustalić co zmieniło się w lokalnej przestrzeni po 1990 r. Głównym zadaniem uczestników jest zebranie jak największej ilości informacji od władz gminy o zadaniach i kompetencjach gminy. Młodzież ma uzyskać także odpowiedzi na pytanie co stanowi o samorządności tych instytucji samorządowych. Zaplanowany jest wyjazd do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w celu poznania instytucji Parlamentu jako władzy ustawodawczej. Podczas trwania projektu młodzież nabędzie umiejętności współpracy z władzami lokalnymi, osiągania kompromisu we wspólnych działaniach, pozna strukturę organizacyjna Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego. Podsumowaniem projektu jest wspólny rajd rowerowy z samorządowcami, nauczycielami, rodzicami po gminnych terenach, w których nastąpiły zmiany po 1990 r. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy wizerunku biblioteki, zostanie nawiązana współpraca z władzami samorządowymi Gminy Pozezdrze i z Gimnazjum w Pozezdrzu, ze Starostwem Powiatowym w Węgorzewie.

Budżet projektu: 3 600 zł

Dotacja: 3 000 zł

Rocznik: 2014

Nitka: Konkurs Specjalny

Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu

Miejscowość: Pozezdrze

Ulica, nr domu i lokalu: Wolności 24

Kod pocztowy i Poczta: 11-610 Pozezdrze

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: węgorzewski

Adres strony internetowej: –

Nasz samorząd – wspólne dobro

Węgorzewska 5, 11-610 Pozezdrze, Polska

Więcej