Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Laboratorium odkrywców historii - 2015

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Lolek w Kupnie

Cel:

Celem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności społecznych, poprzez odkrycie, opisanie i popularyzację nieznanych i zapomnianych miejsc, stanowiących walor turystyczny miejsca zamieszkania uczestników. Przybliżenie historii Żydów kolbuszowskich i założenie Młodzieżowego Klubu Turystycznego.

Odbiorcy projektu:

Grupa 25 osób w wieku 13-17 lat mieskzających w gminie Kolbuszowa.

Opis projektu:

Działania młodych będą się koncentrować na odkrywaniu i dokumentowaniu zapomnianych i nieznanych miejsc na terenie gminy, głównie z obwodu szkolnego Zespołu Szkół w Kupnie, skąd pochodzą uczestnicy. Te zapomniane miejsca to przede wszystkim obiekty małej architektury sakralnej (kapliczki, krzyże przydrożne), cmentarz żydowski, synagoga, teren getta kolbuszowskiego oraz nieistniejącego zamku w Kolbuszowej. Efektem działań będzie przygotowanie i opisanie turystycznego szlaku rowerowego oraz wydanie folderu informacyjnego promującego walory turystyczne okolicy, w której mieszkają. Główne działania, które się do tego przyczynią to: plener malarski, plener fotograficzny, zajęcia łącznościowe i krótkofalarskie, informatyczne, historyczne, turystyczne, założenie strony internetowej projektu, poznawanie zasad i umiejętność organizowania turystyki, poznawanie muzycznej kultury turystycznej. Efektem działań będzie utrwalenie i udokumentowanie tych miejsc w formie zdjęć, prac plastycznych, dokumentacji dziennikarskiej, cyfrowej i internetowej a także założenie Młodzieżowego Klubu Turystycznego. Podczas trwania projektu będą odbywać się wyprawy badawcze, wycieczki rowerowe, kolejowe i autokarowe, zajęcia artystyczne (plastyczne i muzyczne), zajęcia techniczno-informatyczne, praca redakcyjno-dziennikarska, opracowanie i wykorzystanie narzędzi do monitoringu i ewaluacji projektu. Świętowanie projektu odbędzie się poprzez organizację uroczystego pikniku podczas którego uczestnicy wręczą gościom informatory i śpiewniki, zaprezentują wystawę fotograficzną i malarską, zaprezentują szlak turystyczny.

Budżet projektu: 57 768 zł

Dotacja: 37 000 zł

Rocznik: 2015

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Lolek w Kupnie

Miejscowość: Kupno

Ulica, nr domu i lokalu: Kupno 81

Kod pocztowy i Poczta: 36-145 Widełka

Województwo: –

Powiat: kolbuszowski

Adres strony internetowej: –

Laboratorium odkrywców historii

Kupno 170, 36-145, Polska

Więcej