Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Teraz Przylep - 2008

Realizowany przez:

Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zawadzie

Cel:

Kształtowanie aktywnych postaw wobec lokalnego środowiska, utworzenie strony internetowej Przylepu, kształtowanie umiejętności pracy metodą projektu, kształtowanie zdolności interpersonalnych, aktywna forma spędzania wolnego czasu, kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną.

Odbiorcy projektu:

Beneficjentem projektu jest grupa młodzieży mieszkająca we wsi Przylep, w wieku 13-19 lat, biorąca dotychczas aktywny udział w projektach europejskich realizowanych przez gimnazjum; pozyskiwana przez nauczycieli i bibliotekarzy. Grupa ta chętnie brałaby udział w inicjatywach wykraczających poza działalność szkoły. Projekt daje możliwość współdziałania gimnazjalistów z absolwentami i dorosłymi mieszkańcami.

Opis projektu:

W środowisku lokalnym zauważalny jest brak integracji oraz działań zmierzających do realizacji wspólnych przedsięwzięć. Podobne postawy można zauważyć wśród sporej grupy młodzieży, która nie czuje związku ze swoim miejscem zamieszkania, Biblioteka ma stać się centrum kulturalnym wsi. Celem działania „Teraz Przylep” jest kształtowanie aktywnych postaw wobec lokalnego środowiska. Projekt ma uświadomić potrzebę pielęgnowania tradycji, dbałości o swoje miejsce zamieszkania, o jego przeszłość, wzbudzić dumę z przynależności do społeczności lokalnej. Dlatego też planowane jest założenie strony internetowej wsi Przylep. Działania adresowane są do młodych mieszkańców Przylepu w wieku od 13 do 19 lat (absolwenci i obecni uczniowie PG Przylep). Uczestnicy pracować będą metodą projektu pod kierunkiem pracowników biblioteki w Przylepie oraz nauczycieli miejscowego gimnazjum. Dzięki temu zdobędą umiejętności interpersonalne, nauczą się planowego działania oraz prezentacji swoich osiągnięć szerokiemu ogółowi. Młodzież podejmująca to działanie zostanie podzielona na zespoły: dziennikarzy, edytorów i webmasterów. Przy wyborze zadania będą mieli pełną swobodę decyzji, która wynika z ich predyspozycji, zainteresowań i umiejętności. Miejscem cotygodniowych 120-minutowych spotkań zespołu będzie biblioteka, w której powstanie „centrum” zarządzania stroną internetową. Uczestnicy posługiwać się będą technologią informacyjną (kamera, aparat fotograficzny, dyktafon, programy komputerowe).

Budżet projektu: 10 180 zł

Dotacja: 6 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zawadzie

Miejscowość: Zawada

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Zielonogórska 62

Kod pocztowy i Poczta: 66-001 Zawada

Województwo: lubuskie

Powiat: zielonogórski

Adres strony internetowej: –

Teraz Przylep

Brzozowa 1, 66-001 Zawada, Polska

Więcej