Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Biblioteka – drogą do wiedzy i sukcesu - 2008

Realizowany przez:

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach

Cel:

Nabycie umiejętności pracy zespołowej i nawiązywania kontaktów międzyludzkich, współpracy z instytucjami publicznymi. Wskazanie metod twórczego i kreatywnego sposobu spędzenia wolnego czasu. Podniesienie umiejętności graficznych, wykorzystania nowych technologii informacyjnych. Podniesienie poczucia własnej wartości i samooceny oraz przekonania o godnym i należnym im miejscu w społeczeństwie.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będzie 16 młodych ludzi w wieku 13-19 lat, wyłonionych na podstawie kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym ogłoszeniu naboru w gimnazjach, na stronach Brus i lokalnej telewizji kablowej. Będzie to głównie młodzież ze szkół gimnazjalnych z Brus i Lubni. Młodzież spoza Brus będzie dojeżdżać na zajęcia we własnym zakresie.

Opis projektu:

Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona wśród uczniów gimnazjum w Brusach i Lubni po uprzednim przekazaniu informacji do szkół. Celem projektu jest nabycie przez uczestników umiejętności społecznych takich jak: komunikacja, praca w grupie oraz umiejętności graficznych, promowanie czytelnictwa wśród młodzieży, nabycie umiejętności zdobywania informacji poprzez wykorzystanie nowych technologii, wskazanie metod twórczego i kreatywnego sposobu spędzenia wolnego czasu, podniesienie poczucia własnej wartości w grupie rówieśników i środowisku lokalnym. Podczas realizacji projektu zostanie przeprowadzony cykl warsztatów z zakresu kontaktów społecznych, fotografii i grafiki, efektem będzie nabycie umiejętnego komunikowania się, praca w grupie rówieśniczej, w zespole i samodzielne wykonanie folderów i zakładek promujących biblioteki publiczne z gminy Brusy. Warsztaty przeprowadzą specjaliści z danych dziedzin. Dzięki warsztatom powstanie aktywnie działająca grupa młodych ludzi, która przygotuje informatory służące promowaniu czytelnictwa wśród młodzieży. Przygotowane przez młodych ludzi foldery i zakładki dotrą do mieszkańców gminy, poprzez dostarczenie informatorów do szkół i sklepów oraz innych instytucji publicznych.

Budżet projektu: 9 727 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach

Miejscowość: Brusy

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Dworcowa 18

Kod pocztowy i Poczta: 89-632 Brusy

Województwo: pomorskie

Powiat: chojnicki

Adres strony internetowej: –

Biblioteka – drogą do wiedzy i sukcesu

Dworcowa 18, 89-632 Brusy, Polska

Więcej