Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nauki ścisłe to nie koszmar - 2007

Realizowany przez:

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie

Cel:

Cel główny projektu to wspomaganie rozwoju osobowego młodzieży wiejskiej przez ujawnienie i rozwijanie jej zainteresowań i zdolności, stworzenia warunków nabywania i doskonalenia umiejętności, pobudzenia aktywności i postaw kreatywnych.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcy projektu to uczniowie i nauczyciele Gimnazjum Publicznego w Sobkowie, a także mieszkańcy gminy Sobków. Młodzież uczestnicząca w projekcie będzie dojeżdżała na miejsc realizacji danego zadania we własnym zakresie i za pisemną zgodą rodziców.

Opis projektu:

Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowań uczniów gimnazjum przez ukazywanie nauk ścisłych w interesujący sposób, w tym wykorzystanie ich do kojarzenia wiedzy z różnych dziedzin i przeprowadzanie badań, wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Projekt jest próbą przełamania niechętnego stosunku do uczenia się matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii. Podjęte działania mają na celu aktywne poznawanie otaczającego środowiska, związanych z nim współczesnych problemów lokalnych oraz zdobywanie umiejętności służących jego ochronie. Działania w ramach projektu polegają na zdobywaniu informacji na temat podatków, zbieraniu i opracowaniu danych statystycznych, ocenie stanu środowiska wodnego poprzez zajęcia laboratoryjne, dokonywanie analizy wyników, formułowanie wniosków, poznanie walorów przyrodniczych gminy Sobków, różnorodności świata żywego. Zajęcia mają charakter grupowy w kilku sekcjach, są prowadzone w szkolnym laboratorium chemicznym, pracowni informatycznej, salach lekcyjnych, terenie. Zaplanowano 5 wycieczek w tym m.in. do Urzędu Skarbowego, laboratorium analitycznego, na Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Praca przy realizacji projektu rozwija zainteresowania i przyczynia się do rozwoju sprawności poznawczych młodzieży (spostrzeganie, analizowanie, porównywanie, wyciąganie wniosków, interpretacja danych).

Budżet projektu: 8 996,00 zł

Dotacja: 6 600,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie

Miejscowość: Sobków

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Źródłowa 4

Kod pocztowy i Poczta: 28-305 Sobków

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: jędrzejowski

Adres strony internetowej: –

Nauki ścisłe to nie koszmar

Długa 12, 28-305 Sobków, Polska

Więcej