Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Jak oni działają… lokalnie! - 2015

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji w Januszkowicach Nasza Przyjazna Szkoła

Cel:

Nabycie przez Młodzież umiejętności dostrzegania swoich mocnych i słabych stron oraz poznawanie środowiska lokalnego oraz wykorzystywanie tego co może sprzyjać do swoich działań.

Odbiorcy projektu:

Piętnaście młodych osób, w wieku 13-16 lat, uczących się z Zespole Szkół w Januszkowicach.

Opis projektu:

Osią projektu będzie środowisko lokalne. Działania uczestników projektu są skierowane w stronę potrzeb i problemów środowiska lokalnego oraz w stronę władz samorządowych. Młodzież podejmuje następujące działania: próba diagnozowania środowiska lokalnego pod kątem jego potrzeb i przygotowanie reportażu dotyczącego potrzeb i problemów mieszkańców wioski oraz gminy. Film opublikują w lokalnych mediach, a także wezmą udział w sesji rady gminy oraz zebraniu sołeckim. Młodzież przeprowadzi wywiady z kilkoma samorządowcami i opublikuje je w mediach. Zakończenie projektu jest wspólnym świętem jego realizatorów i uczestników. Efekty działań młodzi zaprezentują na forum lokalnej szkoły, w obecności dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz zaproszonych gości. W trakcie spotkania Młodzi przedstawią w skrócie wszystkie podejmowane przez siebie działania i zaprezentują ich efekty w postaci filmów, prezentacji, albumów itp.

Budżet projektu: 10 900 zł

Dotacja: 8 500 zł

Rocznik: 2015

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji w Januszkowicach Nasza Przyjazna Szkoła

Miejscowość: Januszkowice

Ulica, nr domu i lokalu: Januszkowice 60

Kod pocztowy i Poczta: 39-230 Januszkowice

Województwo: podkarpackie

Powiat: dębicki

Adres strony internetowej: http://www.zsjanuszkowice.pl

Jak oni działają… lokalnie!

Januszkowice 131, 39-230, Polska

Więcej