Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Kręć się, kręć wrzeciono… - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Razem na Rzecz Gminy Psary w Psarach

Cel:

Głównym celem naszego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz poszerzenie oferty edukacyjnej ponad tą, którą oferują placówki oświatowe, zachęcanie młodych ludzi do działań na rzecz własnego środowiska poprzez dokumentowanie, publikacje oraz prezentację zdobytych informacji, integracja i budowanie wśród młodzieży ducha aktywności twórczej w kwestiach kulturowych.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcy bezpośredni – realizatorzy projektu (młodzież 13 – 19 lat, mieszkańcy Gminy Psary, nabór: poprzez przeprowadzenie sondaży, wywiadu oraz zorganizowanie spotkania, dojazd: środkami komunikacji miejskiej). Odbiorcy pośredni – mieszkańcy i inni zainteresowani projektem (wiek nieograniczony; nabór poprzez plakaty, zaproszenia; dojazd środkami komunikacji miejskiej).

Opis projektu:

Celem naszego projektu jest przypomnienie i przekazanie następnym pokoleniom istoty i znaczenia naszego dziedzictwa kulturowego, jakimi są ginące i zamierające zawody na terenie Gminy Psary. Poprzez prezentacje multimedialne chcemy przypomnieć historię tych zawodów, będących w dawnych czasach nieodłącznym elementem życia człowieka. Mamy na celu także wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz poszerzenie oferty edukacyjnej ponad tą, którą oferują placówki oświatowe. Uczestnicy to młodzież i dorośli (studenci) zajmujący się gromadzeniem materiałów historycznych, interesujący się fotografią, dziennikarstwem, sztuką ludową, historią naszego regionu. Projekt zostanie zrealizowany poprzez wyjazdy m.in. do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, Muzeum Chleba w Radzionkowie oraz różnych klubów i stowarzyszeń w celu popularyzacji i atrakcyjności zachowania tradycji naszego regionu. Nasze działania będą wieloetapowe, odbędzie się cykl spotkań, warsztatów i wykładów z historykami, wykładowcami, dziennikarzami oraz z osobami, które te zawody kiedyś wykonywały. Wydamy folder, w którym zawarte będą materiały o wysokiej wartości edukacyjnej. Efektem będą również prezentacje multimedialne przedstawiające poszczególne zawody i ich charakterystykę z zachowaniem etnograficznej wiarygodności.

Budżet projektu: 13 500 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Razem na Rzecz Gminy Psary w Psarach

Miejscowość: Psary

Ulica, nr domu i lokalu: Zwycięstwa 2

Kod pocztowy i Poczta: 42-575 Strzyżowice

Województwo: śląskie

Powiat: będziński

Adres strony internetowej: –

Kręć się, kręć wrzeciono…

Wiejska 214B, 42-512 Psary, Polska

Więcej