Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

I co dalej? - 2016

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Suchym

Cel:

Głównym celem Forum jest wypracowanie wspólnej strategii działań zwiększających szanse na lepszy start młodych ludzi w dorosłe życie, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę środowiska lokalnego.

Odbiorcy projektu:

Do uczestnictwa w forum otrzymują zaproszenie przedstawiciele władz gminy, organizacji pozarządowych działających na terenie gminy (OSP, LKS, stowarzyszenia gminne) i szkół, GOK-u, bibliotek, GOPS-u, instytucji kościelnych, lokalni liderzy, przedstawiciele rodziców, lokalni biznesmeni

Opis projektu:

W trakcie realizacji projektu zostanie wypracowana diagnoza środowiska lokalnego – opracowany dokument, prezentowany w formie elektronicznej na stronie internetowej GOK oraz w formie papierowej W trakcie forum zostanie rozpoczęty proces wypracowania wspólnej strategii działań na rzecz młodzieży oraz próba stworzenia mapy działań, będąca punktem wyjścia do dalszych wspólnych działań przedstawicieli różnych środowisk. Efektem forum będzie zacieśnienie współpracy organizacji i instytucji w celu realizacji założonych postanowień – większa liczba wspólnych działań i ich różnorodność – zwiększenie świadomości i wiedzy uczestników forum o potrzebach środowiska lokalnego.

Budżet projektu: 9 609 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2016

Nitka: Fora Lokalne II

Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Suchym

Miejscowość: Rzepiennik Suchy

Ulica, nr domu i lokalu: Rzepiennik Suchy 200

Kod pocztowy i Poczta: 33-163 Rzepiennik Strzyżewski

Województwo: małopolskie

Powiat: tarnowski

Adres strony internetowej:

I co dalej?

Rzepiennik Suchy 218, 33-163, Polska

Więcej