Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Most dla Młodzieży - 2007

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie

Cel:

Wyrównanie szans rozwoju młodzieży wiejskiej pochodzącej z różnych środowisk społecznych. Nauka samodzielności i gospodarowania wolnym czasem, doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii. Rozbudzenie zainteresowań pięknem otaczającej nas przyrody i jej zasobami. Promocja gminy poprzez artystyczną działalność uczestników.

Odbiorcy projektu:

W projekcie weźmie udział 10 osób w wieku 13-14 lat, są to uczniowie miejscowego gimnazjum, przy współpracy z nauczycielem na lekcji wychowawczej zostaną zaproszeni do projektu przez koordynatora projektu, głównie te osoby, które wymagają wsparcia wychowawczego i edukacyjnego. Osoby, które mieszkają w sąsiednich miejscowościach, dowożone będą prywatnym samochodem użyczonym na cele projektu.

Opis projektu:

: Tak jak most łączy ze sobą dwa odległe brzegi, tak również my pragniemy połączyć ze sobą odmienne środowiska: młodzież w wieku 13-19 lat – aktywnie uczestniczącą w życiu kulturalnym naszej gminy i bierną młodzież z rodzin patologicznych i o trudnej sytuacji materialnej oraz popeegierowskich z 2 miejsowości – 35 osób. W ramach projektu organizowane są kółka zainteresowań: przyrodniczo – zielarskie, informatyczne, teatralno-muzyczne, w których zgromadzona młodzież będzie pogłębiać swoje pasje i zainteresowania, zdobywa umiejętności współpracy w grupie, integracji środowiskowej itp. Celem projektu jest popularyzacja nauk przyrodniczych, ścisłych, rozwój zamiłowań i predyspozycji artystycznych / aktorstwo, recytacja, śpiew/.

Budżet projektu: 9 570,00 zł

Dotacja: 7 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie

Miejscowość: Kozłów

Ulica, nr domu i lokalu: Kozłów 213

Kod pocztowy i Poczta: 32-241 Kozłów

Województwo: małopolskie

Powiat: miechowski

Adres strony internetowej: –

Most dla Młodzieży

Kozłów 69, 32-241, Polska

Więcej