Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Gramy i się nakręcamy - 2018

Realizowany przez:

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku

Cel:

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, umożliwienie młodzieży rozwoju zainteresowań teatrem, nawiązywanie relacji z ludźmi i pozyskanie wsparcia społecznego, zwiększenie wiary w siebie, zwiększenie umiejętności planowania przyszłości oraz realizacji samodzielnie postawionych celów, wzmocnienie potencjału twórczego i otwarcia się na innych.

Odbiorcy projektu:

Grupa 12 osób w wieku 14-16 lat z terenu gminy Mielnik.

Opis projektu:

Tematem wiodącym projektu jest aktorstwo, dziennikarstwo i operowanie kamerą. Działania młodzieży to praca przy przygotowywaniu spektaklu skierowanego do dzieci i wystawienie go na Dzień Dziecka. Młodzi sami przygotowują muzykę, scenografię i szyją stroje przy pomocy rodziców. W celu doskonalenia swoich umiejętności młodzież uczestniczy w zajęciach teatralnych, zajęciach dotyczących pracy z kamerą i montażem zebranych materiałów, organizuje samodzielnie warsztaty dziennikarskie, podczas których zdobywa wiedzę o dziennikarstwie i rozwija swoje zdolności komunikacyjne. Kolejne działanie młodzieży to organizowanie wyjazdów do ośrodków miejskich, młodzi ustalają miejsca wyjazdów, terminy, organizują transport, kupują bilety, planując odpowiednio program wyjazdu. Przez cały okres realizacji projektu młodzież dokumentuje swoje działania za pomocą kamery i aparatu fotograficznego, spisuje relacje z przebiegu wydarzeń i prowadzi promocję działań w środowisku przez wideobloga i fanpage. Na uroczyste zakończenie projektu młodzi zapraszają wszystkich do obejrzenia przygotowanej prezentacji, wystawy oraz przedstawienia.

Budżet projektu: 13 192,00 zł

Dotacja: 8500 zł

Rocznik: 2018

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku

Miejscowość: Mielnik

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Zaszkolna 1

Kod pocztowy i Poczta: 17-307 Mielnik

Województwo: podlaskie

Powiat: siemiatycki

Adres strony internetowej: www.biblioteka.mielnik.com.pl

Gramy i się nakręcamy

83VW+66 Poręby, Polska

Więcej