Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

O naszych sprawach językiem kultury - 2018

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Santoku

Cel:

Celem projektu jest rozwinięcie przez młodzież umiejętności społecznych takich jak umiejętności pracy w grupie, umiejętności wypowiadania się, zwiększenie pewności siebie, zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie działań artystycznych, współpracy, poznanie swojego środowiska lokalnego przy wykorzystaniu języka sztuki i współczesnych narzędzi komunikacji do budowania relacji międzyludzkich i rozwoju kreatywności.

Odbiorcy projektu:

Grupa 20 osób w wieku 14-19 lat z terenu Gminy Santok.

Opis projektu:

Wiodącym tematem projektu jest wykorzystanie języka sztuki do wyrażania siebie i budowania relacji międzyludzkich. W ramach głównych działań młodzież nawiązuje kontakty, prowadzi spotkania z przedstawicielami instytucji, z nauczycielami i młodzieżą, organizuje wyjazdy do pracowni artystycznych, na wystawy, poznaje dzieła sztuki, wyrabia własne zdanie na dany temat, zapoznaje się z warsztatem pracy artysty, rozszerzając swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie asamblażu, filmu i fotografii. Na bieżąco młodzież prowadzi działania promocyjne, dokumentuje realizację projektu w formie filmu i przygotowuje folder promocyjny. Podczas warsztatów twórczych młodzież wyraża siebie poprzez sztukę, wykonuje konkretne produkty artystyczne: rzeźby, zdjęcia, filmy, które prezentuje organizując happening, a które później przekaże organizując wystawę swoich prac dla mieszkańców do Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku.

Budżet projektu: 11 007 zł. zł

Dotacja: 8 500 zł. zł

Rocznik: 2018

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Santoku

Miejscowość: Santok

Ulica, nr domu i lokalu: Gorzowska 37

Kod pocztowy i Poczta: 66-431 Santok

Województwo: lubuskie

Powiat: gorzowski

Adres strony internetowej: –

O naszych sprawach językiem kultury

Gorzowska 37, 66-431 Santok, Polska

Więcej