Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Połączmy głosy - 2018

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Oświatowe Horyzont w Bogumiłowicach

Cel:

Główne cele projektu to poznanie przez młodzież zasobów swojego środowiska lokalnego, wykształcenie w młodych umiejętności pozyskiwania wsparcia i zjednywania sobie innych, rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, pracy w grupie i doskonalenie umiejętności samooceny; określenia swoich mocnych i słabych stron.

Odbiorcy projektu:

Grupa 15 osób w wieku 13-19 lat z terenu Gminy Wierzchosławice.

Opis projektu:

Tematem projektu jest diagnoza środowiska gminnego poprzez przeprowadzenie 2 debat oksfordzkich (szkolnej i miejskiej) oraz ankiet skierowanych do młodzieży. W celu właściwego przygotowania się do debat młodzież poznaje swoje środowisko/ problemy/ potrzeby, wyłania temat pierwszej debaty oraz poznaje sposoby i techniki prowadzenia debat. Stenogram pierwszej debaty młodzież przedstawia władzom gminy z zaproszeniem do dyskusji. Wyniki debat posłużą do wyboru najważniejszych problemów miasta i próbę przygotowania kilku kreatywnych ich rozwiązań, w oparciu o głos szerszej grupy młodzieży wypowiedziany za pośrednictwem przeprowadzonej ankiety. Publiczne przedstawienie przez młodzież wniosków z debat i planów, pomysłów na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów jest jednocześnie zakończeniem projektu.

Budżet projektu: 12 200 zł. zł

Dotacja: 8 500 zł. zł

Rocznik: 2018

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Oświatowe Horyzont w Bogumiłowicach

Miejscowość: Bogumiłowice

Ulica, nr domu i lokalu: Bogumiłowice 41

Kod pocztowy i Poczta: 33-121 Bogumiłowice

Województwo: małopolskie

Powiat: tarnowski

Adres strony internetowej: brak

Połączmy głosy

Bogumiłowice 205A, 33-121, Polska

Więcej