Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nie z każdej chmury deszcz - 2007

Realizowany przez:

Zespół Szkół Gminnych im. Mikołaja Kopernika – Gimnazjum w Dąbrowicy

Cel:

Stworzenie młodzieży szansy do uczestnictwa w wyjazdach i zajęciach warsztatowych w celu poznania przyrządów meteorologicznych, ich obsługi, odpowiedniej lokalizacji i sposobu montażu; podnoszenie jakości edukacji poprzez działania praktyczne obserwacje i umiejętne wykorzystanie wyników) i możliwość rozwijania zainteresowań; aktywną realizację innowacyjnego pomysłu.

Odbiorcy projektu:

Wiek uczestników bezpośrednich (odbiorców)- 13,14 lat, wszyscy uczniowie pochodzą z obwodu szkoły. Beneficjentami będzie grupa 17 osobowa o szczególnych zainteresowaniach przyrodniczo-matematycznych. Rekrutacja odbywa się w sposób otwarty (uczniowie sami zgłoszą chęć uczestnictwa w tych zajęciach).

Opis projektu:

Projekt zakłada utworzenie ogródka meteorologicznego. Pierwsza faza polega na zapoznaniu uczniów z wyglądem i sposobem funkcjonowania stacji meteorologicznej. Zaplanowane są wycieczki do Stacji Naukowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach. Tam młodzież uczestniczy w lekcjach i zajęciach praktycznych prowadzonych przez pracowników tej stacji. Pozyskane wiadomości wykorzystuje do właściwego zlokalizowania i umieszczenia zakupionych przyrządów. Następnie zaplanowane jest wydzielenie części podwórka szkolnego na ogródek. Polega to na przygotowaniu terenu w kształcie kwadratu (10m – 10m), wyrównaniu go i ogrodzeniu siatką z bramką wejściowa zamykaną na klucz. Miejsce to chcemy wyposażyć w podstawowe przyrządy meteorologiczne: budkę meteorologiczną (z higrometrem, barometrem, termometrem), wiatromierze, deszczomierz, termometr glebowy, elektroniczną stację pogody i gnomon. Wymieniony sprzęt ma służyć uczniom do zastosowania wiedzy w praktyce. Po przygotowaniu bazy do pracy, uczniowie przez 2 miesiące odczytują dwa razy w ciągu dnia (8.00, 13.00) temperatury powietrza i gleby, ilość opadów, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, kierunek i prędkości wiatru. Na podstawie dwumiesięcznych obserwacji i pomiarów wykonują obliczenia średnich miesięcznych temperatur powietrza i sumy opadów. Przedstawią je w formie tabelarycznej i graficznej (opracowanie komputerowe). Zestawienia zostaną wykorzystane na lekcjach przyrody, geografii i matematyki.

Budżet projektu: 10 810,00 zł

Dotacja: 6 500,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół Gminnych im. Mikołaja Kopernika – Gimnazjum w Dąbrowicy

Miejscowość: Dąbrowica

Ulica, nr domu i lokalu: Dąbrowica 67

Kod pocztowy i Poczta: 32-744 Łapczyca

Województwo: małopolskie

Powiat: bocheński

Adres strony internetowej: –

Nie z każdej chmury deszcz

Chrostowa 21, 32-742, Polska

Więcej