Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzieżowa Grupa Animacyjna - 2019

Realizowany przez:

Grupa nieformalna – SartO

Cel:

Celem projektu jest podniesienie przez młodzież umiejętności realizacji samodzielnie postawionych celów, jako szansa na dobry start w dorosłe życie, poznanie swoich mocnych i słabych stron i zwiększenie wiary we własne możliwości.

Odbiorcy projektu:

grupa 12 osób w wieku 13-19 lat z terenu Gminy Świecie.

Opis projektu:

Projekt skupia się na działaniach animacyjnych młodzieży, która zawiązuje grupę animacyjno-eventową, opracowuje nazwę grupy i jej logo, przechodzi warsztaty z animacji czasu wolnego, organizuje dwudniowy wyjazd integracyjny do pobliskiego lasu celem, którego będzie przygotowanie przez młodzież scenariusza na pierwszy ich samodzielny festyn wiejski: dzień dziecka. Grupa uczy się współpracy z samorządem, rodzicami, lokalnymi liderami, szkołami, parafią, leśnictwem ostatecznie prowadząc dla tych grup ustalone wcześniej eventy. Główne działania to 24 spotkania z młodzieżą, czyli po 4 spotkania w miesiącu: 1 spotkanie z instruktorem podczas, których młodzież uczy się narzędzi do animacji czasu wolnego prowadzenia eventów, 3 spotkania z koordynatorem i rodzicami podczas, którego młodzież wykonuje zadania ustalone na spotkaniu z instruktorem. Pierwsze dwa miesiące spotkań przebiegają pod kątem nauki młodzieży, a kolejne 4 miesiące to już głównie samodzielna praca młodzieży. Młodzież nawiązuje także współpracę z sołtysami, z którymi samodzielnie organizuje wiejskie wydarzenia typu: sołtysiady, dożynki i inne.

Budżet projektu: 14 000,00 zł

Dotacja: 8 500 zł

Rocznik: 2019

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Grupa nieformalna – SartO

Miejscowość: Świecie

Ulica, nr domu i lokalu: Sartowice 28 m.

Kod pocztowy i Poczta: 86-100 Sartowice

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: świecki

Adres strony internetowej: –

Młodzieżowa Grupa Animacyjna

Sartowice 28, 89-100, Polska

Więcej