Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

O mocy Wielkiej Nocy, czyli kluby aktywnych etnografów - 2009

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Długołęce

Cel:

Projekt o charakterze badawczym ma na celu budowanie więzi społecznych i umiejętności współpracy.

Odbiorcy projektu:

W projekcie uczestniczyć będzie 24 osobowa grupa młodzieży (13-19 lat) z 6 wsi.

Opis projektu:

Projekt ma charakter badawczy i składa się z 3 faz: diagnostycznej, analitycznej i prezentacyjnej. Fazę diagnostyczną poprzedzi metodologiczne ABC, poprowadzone przez merytorycznego opiekuna projektu, po którym powstanie ankieta badawcza, służąca zbieraniu informacji. Przy jej pomocy młodzież diagnozować będzie tradycyjne i współcześnie formy świętowania Wielkiej Nocy kultywowane przez mieszkańców wsi, zbierając dane dzięki cyfrowym dyktafonom. Następnie, po analizie, powstanie sceniczna rekonstrukcja obrzędów i opracowanie multimedialne. Badania prowadzone będą w 6 grupach pracujących pod opieką animatorów lub nauczycieli. Merytoryczną opiekę sprawował będzie etnolog. Efektem projektu będzie sceniczna prezentacja tradycji i obrzędów wielkanocnych dla 200 osobowej publiczności podczas festynu „U progu Wielkiej Nocy” oraz cyfrowe opracowanie zebranych informacji, zamieszczone na serwisie internetowym.

Budżet projektu: 9 900 zł zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2009

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Długołęce

Miejscowość: Długołęka

Ulica, nr domu i lokalu: Wiejska 23

Kod pocztowy i Poczta: 55-095 Mirków

Województwo: dolnośląskie

Powiat: wrocławski

Adres strony internetowej: http://www.gok.dlugoleka.pl

O mocy Wielkiej Nocy, czyli kluby aktywnych etnografów

Władysława Broniewskiego 52, 55-095 Długołęka, Polska

Więcej