Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Our eco place - 2020

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Rozwój i Edukacja

Cel:

Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w obecnym, jak i dorosłym życiu, w tym rozpoznanie przez nich, ich mocnych i słabych stron, nauczenie się, jak współpracować w grupie, zjednywać sobie innych oraz wykorzystać w nowy sposób swoje środowisko poprzez wspólne stworzenie „eko- miejsca” do spotkań dla młodzieży.

Odbiorcy projektu:

Grupa 12-20 osób w wieku 13-19 lat z miejscowości wiejskiej Harasiuki.

Opis projektu:

Tematem projektu jest wspólne stworzenie miejsca spotkań na świeżym powietrzu w stylu „eco”, z wykorzystaniem surowców wtórnych, w którym będzie strefa relaksu, strefa zielona: krzewy i kwiaty oraz strefa kreatywna. Projekt zakłada działania, w których młodzi ludzie są aktywnymi twórcami,
uczestnikami i bezpośrednimi realizatorami projektu. Poprzez warsztaty integracyjne, warsztaty twórczego recyklingu, wycieczki młodzież zdobywa wiedzę, podnosi swoje umiejętności oraz poznaje własne zasoby i zasoby środowiska lokalnego. Uczy się wykorzystywać zdobyte informacje i umiejętności w czasie spotkań projektowych podczas, których wspólnie opracowuje projekt „eko -miejsca” i zagospodarowuje poszczególne strefy według własnego pomysłu poprzez wykonanie mebli (stoliki, ławki z euro-palet, kosze z materiałów wtórnych), nasadzenia krzewów i roślin ozdobnych, przygotowywanie tablic. Na zakończenie projektu młodzi organizuję uroczyste otwarcie i wspólne świętowanie.

Budżet projektu: 9 140 zł

Dotacja: 8 460 zł

Rocznik: 2020

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Rozwój i Edukacja

Miejscowość: Harasiuki

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Długa 21

Kod pocztowy i Poczta: 37-413 Harasiuki

Województwo: podkarpackie

Powiat: niżański

Adres strony internetowej: –

Our eco place

Długa 21, 37-414 Huta Krzeszowska, Polska

Więcej