Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Po to nam to foto - 2009

Realizowany przez:

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu

Cel:

Głównym celem projektu jest edukacja kulturalna i zagospodarowanie czasu wolnego wychowanków świetlic środowiskowych poprzez stworzenie nieformalnej grupy fotograficznej. Uczestnicy projektu nabędą umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego niezbędnego w toku realizacji zaplanowanych działań.

Odbiorcy projektu:

Grupa wychowanków świetlic środowiskowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury znajdujących się w okolicznych wsiach Pruchnej, Drogomyślu, Bakowie, Zbytkowie i Zabłociu.

Opis projektu:

W ramach projektu powstanie nieformalna grupa fotograficzna. Jej zdaniem będzie integracja środowisk i ludzi oraz podejmowanie wspólnych działań – projekt zakłada współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi, instytucjami oraz z sektorem prywatnym w celu wsparcia finansowego czy rzeczowego. Uczestnikami nieformalnej grupy fotograficznej będą wychowankowie wspomnianych wcześniej świetlic. Na terenie każdej świetlicy działać będzie kilkuosobowa grupa, będą one razem tworzyć dużą nieformalną grupę fotograficzną. W ramach działań całej grupy organizowane będą: wspólne warsztaty fotograficzne i plenery z udziałem fachowców, wyjazdy, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz powstanie wystawa i folder przedstawiający dorobek grupy. Tematem wystawy będzie własna miejscowość widziana oczami młodych ludzi. Każda z grup znajdujących się na świetlicach wykona ją wg własnego pomysłu i skonfrontuje na wystawie.

Budżet projektu: 8 670 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2009

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu

Miejscowość: Strumień

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Rynek 9

Kod pocztowy i Poczta: 43-246 Strumień

Województwo: śląskie

Powiat: cieszyński

Adres strony internetowej: –

Po to nam to foto

Rynek 4, 43-246 Strumień, Polska

Więcej