Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Dzieła naszych rąk - 2002

Realizowany przez:

Zespół Szkół – Gimnazjum w Szkotowie

Cel:

Projekt ma na celu pobudzenie aktywności twórczej młodzieży poprzez zapoznanie z możliwościami, jakie dają łatwo dostępne materiały i narzędzia oraz spowodowanie kontaktu ze sztuka żywą, a także zapoznanie z potencjałem najbliższego otoczenia.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 13-19 lat mieszkająca na terenie Gminy Hańsk.

Opis projektu:

Zaplanowane działania będą polegały na zorganizowaniu cyklu warsztatów z zakresu wikliniarstwa, rzeźby i dekoratorstwa. Młodzież będzie zapoznawać się z technikami pracy twórczej pod okiem fachowców, tworzyć i prezentować swoje dzieła społeczności lokalnej przy okazji imprez organizowanych przez Stowarzyszenie i Dom Kultury. Jednym z elementów projektowanych działań jest wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej, w którym uczestnicy będą mogli zapoznać się z dorobkiem kultury ludowej Lubelszczyzny, w tym z dziełami sztuki ludowej i porównać swe prace z eksponowanymi w muzeum. Ważnym elementem będzie zakończenie projektu – prezentacja ostatecznych dzieł młodzieży, także tych znajdujących się w otoczeniu Domu Kultury. Efektem projektu będzie stworzenie atmosfery pracy twórczej wśród młodzieży, częściowe zaspokojenie potrzeby wyjazdów do miejsc atrakcyjnych poznawczo, zmniejszenie poczucia ograniczonych możliwości rozwoju na terenie wiejskim odległym od centrów kultury.

Budżet projektu: 9 120 zł zł

Dotacja: 6 800 zł

Rocznik: 2002

Nitka: RS_2002

Zespół Szkół – Gimnazjum w Szkotowie

Miejscowość: Szkotowo

Ulica, nr domu i lokalu: Szkotowo 33

Kod pocztowy i Poczta: 13-124 Kozłowo

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: nidzicki

Adres strony internetowej: http://

Dzieła naszych rąk

Szkolna 1, 22-235 Dubeczno, Polska

Więcej