Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Skarbnica etnograficzna – materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe mojej małej ojczyzny - 2007

Realizowany przez:

Węgrowski Ośrodek Kultury w Węgrowie

Cel:

Projekt ma na celu wzmocnienie więzi młodzieży z regionem poprzez aktywny i bezpośredni udział w zachowaniu jego materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcą projektu będzie młodzież gimnazjalna z powiatu węgrowskiego, mieszkająca na obszarach wiejskich i w miastach nie przekraczających 20 000 mieszkańców. Rekrutacja uczestników ma miejsce poprzez promocję projektu w lokalnych mediach oraz w spotkaniach bezpośrednich z uczniami szkół. Projekt zakłada wyłonienie co najmniej 1 grupy w gminie – w sumie min. 9 grup (20 osobowych).

Opis projektu:

Projekt ma na celu wzmocnienie więzi młodzieży z regionem poprzez aktywny i bezpośredni udział w zachowaniu jego materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przyczynia się bezpośrednio do podniesienia umiejętności społecznych młodych ludzi poprzez rozwój umiejętności autoprezentacji, pracy w grupie, komunikacji interpersonalnej. Projekt jest realizowany na terenie powiatu węgrowskiego w miejscowościach do 20 000 mieszkańców przez 20-osobowe grupy młodzieżowe. Każda z 9 grup ma za zadanie zebranie za pomocą różnych metod i sprzętu audiowizualnego materiału etnograficznego (m.in. opisów, fotografii, nagrań, eksponatów), dotyczących dziedzictwa kulturowego własnej gminy i opracowanie tych materiałów w celu przygotowania prezentacji mulimedialnych i innych form dokumentacji uzyskanej wiedzy. Kolejnym etapem projektu jest prezentacja ich w lokalnym środowisku oraz na wspólnych spotkaniach grup. Efektem pracy w grupach jest rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną na temat dziedzictwa kulturowego „mojej małej ojczyzny”, opublikowanie folderu (2.000 egz.) i płyty DVD (100 szt.), przygotowanie wystawy prezentującej wyniki pracy wszystkich grup oraz ich opublikowanie w lokalnej prasie i na stronach internetowych urzędów gmin i Węgrowskiego Ośrodka Kultury. Materiały przygotowane w trakcie projektu zostaną rozdystrybuowane m.in. do szkół, bibliotek, urzędów gmin, stowarzyszeń.

Budżet projektu: 20 130,00 zł

Dotacja: 7 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Węgrowski Ośrodek Kultury w Węgrowie

Miejscowość: Węgrów

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Mickiewicza 4 a

Kod pocztowy i Poczta: 07-100 Węgrów

Województwo: mazowieckie

Powiat: węgrowski

Adres strony internetowej: –

Skarbnica etnograficzna – materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe mojej małej ojczyzny

Adama Mickiewicza 17B, 07-100 Węgrów, Polska

Więcej