Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Głodni wiedzy - 2010

Realizowany przez:

Korfantowskie Stowarzyszenie Oświatowe EKWANS przy ZS w Korfantowie

Cel:

Podstawowym celem jest umiejętność realizacji samodzielnie postawionych celów, która zostanie osiągnięta poprzez zwiększenie umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego, czyli
nawiązywanie nowych relacji społecznych, otwartość na inne grupy oraz kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Odbiorcy projektu:

Młodzież pracowita, ambitna, dociekliwa, ciekawa świata, szczera,
kreatywna, otwarta, pomysłowa, pochodząca z różnych etnicznie
środowisk gminy Korfantów. Jednocześnie odczuwa pewien lek przed
publicznymi wystąpieniami i w kontaktach z nieznanymi osobami i w
nowych sytuacjach.

Opis projektu:

Burza mózgów 15-osobowej grupy inicjatywnej, pracującej nad wnioskiem zaowocowała w pewnym momencie nazwą projektu – 'Dzieci Makłowicza’. Ostatecznie młodzież nie zdecydowała się na taką nazwę, ale dobrze naprowadza ona na oś projektu. Realizatorzy programu mają takie marzenie, by zgłębić kulinarne tradycje gminy Korfantów, poszukać ich śladów w tych częściach Europy, z których pochodzą (w gminie mieszkają potomkowie kresowiaków, Ślązacy i ludność pochodzenia niemieckiego oraz górale)oraz nauczyć się tam ich przyrządzania. Przewodnikiem i nauczycielem w tym dziele ma być Robert Makłowicz. Z kolei nawiązanie współpracy z kołami gospodyń wiejskich w Rzymkowicach, Włodarach i Przechodzie pozwoli zdobyć wiedzę, co z tradycji kulinarnych tamtych stron i nadal jest kultywowane w gminie. Zaangażowanie całych rodzin reprezentujących poszczególne 'grupy etniczne’ ma zaowocować wspólnym festiwalem kulinarnym, jednoczącym środowisko.

Budżet projektu: 67 460 zł

Dotacja: 50 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Korfantowskie Stowarzyszenie Oświatowe EKWANS przy ZS w Korfantowie

Miejscowość: Korfantów

Ulica, nr domu i lokalu: 3 Maja 12

Kod pocztowy i Poczta: 48-317 Korfantów

Województwo: opolskie

Powiat: nyski

Adres strony internetowej: –

Głodni wiedzy

3 Maja 3, 48-317 Korfantów, Polska

Więcej