Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Zanim pójdziemy w świat daleki… - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Doliny Wiaru w Wojtkowej

Cel:

Celem projektu jest dogłębne poznanie przez młodzież nowosielecką 600-letnich dziejów swojej wsi, zachowanie jej dziedzictwa kulturowego oraz zintegrowanie przez młodzież wszystkich mieszkańców wokół tematu zapomnianej historii, podniesienie poczucia własnej wartości Nowosielan oraz zdobycie przez młodych konkretnych umiejętności, m.in. analizy tekstów i pisania krótkich informacji, digitalizacji archiwaliów, organizacji wystawy, przygotowania prezentacji multimedialnej, autoprezentacji itd.

Odbiorcy projektu:

Wszyscy bezpośredni odbiorcy projektu i zarazem jego realizatorzy są mieszkańcami wsi, zostali zaproszeni osobiście do realizacji projektu. Znamy się, organizowaliśmy już kilka przedsięwzięć, głównie muzycznych we wsi. Grupa młodzieży liczy 15 osób, w wieku 13-19 lat. Grupa seniorów – powyżej 60 roku życia, liczy na razie 6 osób (rada programowa).

Opis projektu:

Celem projektu jest poznanie i zachowanie przez młodzież nowosielecką dziejów swojej wsi i dziedzictwa kulturowego, zintegrowanie wszystkich mieszkańców wokół tego tematu, podniesienie poczucia własnej wartości młodych osób, zdobycie przez nich konkretnych umiejętności przydatnych we współczesnym świecie. Spotykając się regularnie w okresie 6 miesięcy grupa młodzieżowa wraz z seniorami przygotuje w świetlicy wiejskiej wystawę o dziedzictwie kulturowym Nowosielec Kozickich, prezentację multimedialną oraz mapę przedwojenną wsi, a także wizytówkę internetową wioski w Atlasie Wsi. Każdemu członkowi tych dwóch grup przyznane będą role i zadania związane z wybraną częścią dziedzictwa wsi. W efekcie powstanie wystawa zawierająca ok. 50 różnego typu, opisanych pamiątek, która zobaczy minimum 500 osób (w czasie otwarcia, w okresie letnim oraz przez stronę internetową Atlas Wsi). Powstanie prezentacja multimedialna o wsi, makieta wsi z historycznymi nazwami i oznaczeniami oraz historyczna tablica z mapą wsi. Minimum 10 młodych ludzi zdobędzie umiejętności dziennikarskie, analityczne, pracy z archiwaliami i ich digitalizacji, przejdzie szybki kurs historyczny, doświadczy pracy w mieszanej grupie wiekowej przy realizacji projektu, podniesie własną samoocenę.

Dotacja zostanie przeznaczona na warsztaty historyczne z młodzieżą, konsultację historyczną i artystyczną, materiały potrzebne do zachowania i wyeksponowania pamiątek i historii wsi, organizację spotkania integrującego i podsumowującego projekt; zakup gazowych grzejników do świetlicy oraz sprzętu nagłośnieniowego.

Budżet projektu: 15 306 zł

Dotacja: 7 000 zł zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Doliny Wiaru w Wojtkowej

Miejscowość: Wojtkowa

Ulica, nr domu i lokalu: Wojtkowa 49

Kod pocztowy i Poczta: 38-712 Wojtkowa

Województwo: podkarpackie

Powiat: bieszczadzki

Adres strony internetowej: –

Zanim pójdziemy w świat daleki…

Wojtkowa 38, 38-712, Polska

Więcej