Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Każdy z nas jest artystą - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Klub Gier Logicznych Szarotka w Wadowicach Górnych

Cel:

Nabycie umiejętności pracy w grupie i wspólnego planowania działań oraz kształtowania swojego otoczenia poprzez poszukiwanie możliwości i form zagospodarowania czasu wolnego; nabycie umiejętności nawiązywania kontaktów i współpracy z osobami i grupami w różnym wieku oraz pozyskiwania partnerów i środków do realizacji własnych celów. Zwiększy to wiarę w siebie i poczucie własnej wartości i tym samym zmniejszy poczucie nierówności w porównaniu z sytuacją młodzieży z dużych aglomeracji.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 13-19 lat z gminy Wadowice Górne. Grupa ta skupiona jest wokół Klubu 'Szarotka’ i przyjęła dla siebie nazwę Wolontariat Młodych. Jej powstanie jest nieplanowanym efektem realizacji projektu 'W Krainie Szachów…’ w ramach Programu RKG 2009. Grupa stale się powiększa, na dzień składania projektu w podanym przedziale wiekowym liczy 40 osób. Projekt jest jej pomysłem.

Opis projektu:

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie zainteresowań oraz zaspokajanie potrzeb i aspiracji młodzieży w zakresie kreatywnego spędzania wolnego czasu i promowania własnej osoby w kierunku artystycznym. Celem jest nauczenie oraz pogłębienie umiejętności gry aktorskiej i filmowania oraz pisania scenariuszy i publicznej prezentacji przez grupę ok. 40 osób w wieku 13-19 lat. Projekt przewiduje przeprowadzenie cyklu 20-stu jednogodzinnych ćwiczeń teoretyczno-praktycznych gry scenicznej; 6-ciu półtoragodzinnych z zakresu filmowania; 6 dwugodzinnych spotkań organizacyjnych; spotkań roboczych przeznaczonych na projektowanie i szycie kostiumów oraz tworzenie dekoracji scenicznej; filmowanie w terenie oraz wyjazd do teatru na profesjonalny spektakl i prezentacje finałowa efektów projektu. Mierzalnymi efektami projektu będą: przedstawienie teatralne, cztery ok. 15-20 minutowe filmy, wyjazd do teatru, stroje szachowe, dekoracja sceniczna, prezentacje internetowe z realizacji projektu, publikacje prasowe i na portalu internetowym: hej.mielec, kronika i album z realizacji projektu.

Budżet projektu: 14 000 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Klub Gier Logicznych Szarotka w Wadowicach Górnych

Miejscowość: Wadowice Górne 116/3

Ulica, nr domu i lokalu: Wadowice Górne 116/3

Kod pocztowy i Poczta: 39-308 Wadowice Górne

Województwo: podkarpackie

Powiat: mielecki

Adres strony internetowej: http://www.szarotka-wadowicegorne.pl

Każdy z nas jest artystą

7883+3G Przebendów, Polska

Więcej