Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Tropem figur i kapliczek - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Solec Zdrój w Solcu Zdroju

Cel:

Celem projektu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży wiejskiej poprzez rozwijanie jej zainteresowań walorami turystycznymi okolic Solca Zdroju, promocję gminy. Przez to aktywizacja młodych ludzi do twórczego spędzania wolnego czasu, nabywanie umiejętności wykonywania dobrych fotografii, pracy z programem graficznym, archiwizowania materiałów.

Odbiorcy projektu:

W projekcie weźmie udział grupa ok. 20 gimnazjalistów w wieku 13-16 lat, o różnym poziomie intelektualnym, z różnych środowisk, zamieszkująca w Solcu-Zdroju i innych miejscowościach gminy.

Opis projektu:

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej w zakresie technologii informatycznej, samodzielnego zdobywania wiedzy, współpracy i prowadzenia planowych działań poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów turystycznych. Młodzi ludzie odbędą szereg wycieczek rowerowych śladami kapliczek, których jest na terenie gminy około 100. Efektem poszukiwań będzie sporządzenie mapy w formie papierowej i elektronicznej, z zaznaczonymi obiektami, która stanowić będzie uzupełnienie publikacji Stowarzyszenia z 2005 r. pt. 'Krzyże, figury i kapliczki Solca-Zdroju i okolic’. Wykonując zdjęcia, zarejestrują zmiany, jakie zaszły od czasu wydania książki, umieszczą na mapie również te, które powstały w ostatnich latach. Wyprawy będą dobrą okazją do znalezienia i skatalogowania innych ciekawych i malowniczych zakątków, godnych polecenia licznie przybywającym do Solca turystom i kuracjuszom. Rezultatem działań będą powstałe w wyniku przeprowadzenia konkursów prace plastyczne i fotograficzne oraz wytyczone szlaki turystyczne wycieczek rowerowych. Opracowana zostanie plenerowa gra terenowa, do udziału w której zaproszeni zostaną koledzy z gimnazjum. Na zakończenie uczestnicy wyjadą na wycieczkę do Krakowa. Efektem końcowym będzie: mapa kapliczek i mapy z trasami wycieczek udostępnione kuracjuszom, turystom i mieszkańcom gminy w siedzibie Stowarzyszenia i na stronie www, wystawa prac plastycznych w szkole, wystawa fotograficzna w hotelu 'Malinowy Zdrój’, albumy ze zdjęciami.

Budżet projektu:

Dotacja:

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Solec Zdrój w Solcu Zdroju

Miejscowość: Solec Zdrój

Ulica, nr domu i lokalu: Kościuszki 19

Kod pocztowy i Poczta: 28-131 Solec Zdrój

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: buski

Adres strony internetowej: http://forumsolec.pl

Tropem figur i kapliczek

Tadeusza Kościuszki 49, 28-131 Solec-Zdrój, Polska

Więcej