Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Historia i książka - 2010

Realizowany przez:

Towarzystwo Ziemi Górowskiej w Górze

Cel:

Rozwinięcie wśród uczestników umiejętności analizy potrzeb środowiska, umiejętności pracy w grupie, umiejętności przeprowadzania rozmów i nawiązywania nowych relacji społecznych podczas zbierania informacji na temat funkcjonujących w środowisku lokalnym legend i baśni, by wydać je w formie książkowej. Cel ten chcemy osiągnąć w okresie od 1 stycznia 2011 do 30 lipca 2011. Cel odpowiada na zapotrzebowania młodzieży, którymi są chęć poszerzenia informacji o regionie i pozyskanie nowego źródła wiedzy.

Odbiorcy projektu:

Grupę odbiorców (15 osób) stanowi młodzież gimnazjalna (13 osób) i ponadgimnazjalna (2 osoby). Miejscem ich zamieszkania jest miasto Góra. Sposób rekrutacji – w trakcie zebrania Klubu Europejskiego, prowadzonego przez członka TMZG.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zmobilizowanie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej do pracy na rzecz lokalnego środowiska poprzez włączenie jej w proces poznawania środowiska, diagnozowanie potrzeb i jego zasobów oraz kształcenie umiejętności analizowania swych mocnych i słabych stron i pracy w grupie. W ramach projektu młodzi ludzie wykonają analizę środowiska lokalnego w zakresie badania stanu świadomości społeczeństwa gminy Góra na temat zabytków i przeszłości kulturowej regionu; nawiążą relacje społeczne z instytucjami i osobami fizycznymi w celu pozyskania ich do zaplanowanych zadań (Burmistrz, Starosta, prezes Fundacji Pomocy Szkole, redaktor nacz. Przeglądu Górowskiego, regionaliści, dziadkowie) w celu uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego dla projektu, informacji i promocji; zbiorą informacje na temat legend i baśni z terenu Ziemi Górowskiej w języku polskim i niemieckim od najstarszych mieszkańców. Ponadto spiszą opowieści i przygotują je do druku. Zostanie wydana książka „Legendy i baśnie Ziemi Górowskiej” – 1000 egz., którą młodzież będzie promować. Książka ta będzie służyć młodemu pokoleniu górowian w kolejnych edycjach konkursu „Góra i Ziemia Górowska-moja mała ojczyzna”, wzbogaci biblioteki, będzie atrakcyjną nagrodą w konkursie.

Budżet projektu: 10 245 zł zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Towarzystwo Ziemi Górowskiej w Górze

Miejscowość: Góra

Ulica, nr domu i lokalu: Mickiewicza 1

Kod pocztowy i Poczta: 56-200 Góra

Województwo: dolnośląskie

Powiat: górowski

Adres strony internetowej: –

Historia i książka

Tadeusza Kościuszki 9, 56-200 Góra, Polska

Więcej