Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Świat jest ciekawy…… - 2010

Realizowany przez:

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim

Cel:

Celem projektu jest dogłębne poznanie swojego środowiska, nabycie pewności siebie i umiejętność pracy w grupie oraz stworzenie uczestnikom możliwości uczestnictwa w ciekawych wykładach, rozwój zainteresowań różnymi gałęziami wiedzy, osiągniecie przekonania przez młodzież, że pochodząc z małego miasta również można osiągnąć sukces. Projekt pobudzi aktywność młodych ludzi i pomoże im w nabyciu umiejętności organizacji wolnego czasu.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będzie młodzież w wieku 13 – 18 lat z kilku miejscowości. Rekrutacja zostanie przeprowadzona poprzez Gimnazjum, ogłoszenia na stronie internetowej oraz za pośrednictwem plakatów, ogłoszeń w Kościele itd.

Opis projektu:

Projekt zakłada serię spotkań i wykładów z różnych dziedzin nauki, co pozwoli na zrealizowanie celu, jakim jest umiejętność właściwej oceny i poznania swojego środowiska, rozwój intelektualny, zainteresowanie nauką. Młodzież włączona zostanie w proces poznawania środowiska lokalnego. Zrealizowane zostaną wykłady z geologii na podstawie znalezisk z kamieniołomów w Żyglinie – w ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim powstanie grupa młodych badaczy, na zakończenie projektu – wystawa prezentująca opisane znaleziska, które w przyszłości zasilą ekspozycję w planowanej instytucji kultury w Żyglinie. Kolejnym punktem projektu będą wykłady z zakresu archeologii i historii Polski (ze szczególnym uwzględnieniem przeszłości terenu Gminy Miasteczko Sl) oraz etnografii i zwyczajów ludowych, które przetrwały na terenie Gminy – udział młodzieży w imprezach z cyklu 'Ochrona dziedzictwa kulturowego’ – wykonanie dokumentacji fotograficznej. Ich celem jest uzmysłowienie młodym ludziom, że każdy zakątek na ziemi ma swoją historię. Projekt ma również na celu umożliwienie młodym ludziom z małego miasteczka spotkań z ludźmi nauki i uczestniczenie w ciekawych wykładach, otwierających horyzonty i zachęcających do rozwoju zainteresowań. Ponadto zakłada cykl spotkań pt. Twórcy Kultury z Miasteczka Śląskiego czy dzieciństwo spędzone w małym miasteczku daje szansę na zrobienie kariery (spotkania z aktorami, muzykami, filmowcami i in.) pochodzącymi z Miasteczka Śląskiego. Dotacja zostanie przeznaczona na honoraria, przygotowanie wystaw, wycieczkę dla uczestników projektu do Krasiejowa i Sosnowca.

Budżet projektu: 8 400 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim

Miejscowość: Miasteczko Śląskie

Ulica, nr domu i lokalu: Srebrna 24

Kod pocztowy i Poczta: 42-610 Miasteczko Śląskie

Województwo: śląskie

Powiat: tarnogórski

Adres strony internetowej: http://www.mokmiast.art.pl

Świat jest ciekawy……

Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie, Polska

Więcej