Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Akademia Młodego Dziennkarza - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza Inicjatywa w Świerklanach

Cel:

Propozycja projektu powstała jako efekt spostrzeżeń i obserwacji dzieci i młodzieży – uczniów szkół gimnazjalnych. Celem głównym projektu jest nie tylko zebranie i opracowanie materiałów do własnej gazety, czy przygotowanie młodzieży do aktywnego i twórczego funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez pobudzenie aktywności, by w przyszłości mogła powstać siec gazet wydawanych przez poszczególne szkoły gimnazjalne, ale przede wszystkim wyrównanie szans młodzieży wiejskiej.

Odbiorcy projektu:

Projekt skierowany jest przede wszystkim do młodzieży ze szkół gimnazjalnych zamieszkujących gminę Świerklany, w wieku 13-15 lat. Projekt zakłada 20-osobową grupę uczestników, którzy podczas warsztatów dziennikarskich zostaną podzieleni na cztery 5-osobowe grupy zajęciowe. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych odbywać się będzie przy współpracy dyrekcji szkół gimnazjalnych.

Opis projektu:

Warsztaty dziennikarskie odbywać się będą przez 20 tygodni w Galerii Twórców Nieprofesjonalnych Jan w Jankowicach, gdzie mieści się Wioska Internetowa czyli Centrum Kształcenia na Odległość. Program 'AKADEMII MŁODEGO DZIENNIKARZA’ składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich to zajęcia prowadzone przez zawodowych dziennikarzy, obejmujące przygotowanie uczestników akademii do pracy redakcyjnej oraz wycieczka do redakcji 'Gazety Wyborczej’ w Tychach i redakcji Tygodnika Rybnickiego’ w Raciborzu oraz wycieczka do lokalnego radia i telewizji. Drugim etapem jest przygotowanie przez młodych dziennikarzy gazety połączonej z konferencją pt. Blaski i cienie władzy. Trzeci etap to prezentacja gazety Świerklany z bliska stworzonej przez uczestników akademii współorganizowana przez jedna z lokalnych gazet oraz konferencja promująca i upowszechniająca rezultaty Akademii Młodego Dziennikarza połączona z debata pt. Prawda i media. Koncepcja akademii sprzyja wszechstronnemu rozwojowi młodego człowieka. Uwzględnia wspieranie aktywności i inicjatyw młodego pokolenia, umożliwia tworzenie własnych form aktywności, rozwijania talentów. Kształtuje również umiejętności porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów. To właśnie tworzenie gazety szkolnej może stanowić alternatywę dla biernego i mało pożytecznego spędzania czasu wolnego. Podczas warsztatów każdy będzie mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie.

Budżet projektu: 7 696 zł zł

Dotacja: 4 900 zł zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza Inicjatywa w Świerklanach

Miejscowość: Świerklany

Ulica, nr domu i lokalu: Boryńska 6

Kod pocztowy i Poczta: 44-266 Świerklany

Województwo: śląskie

Powiat: rybnicki

Akademia Młodego Dziennkarza

Jana III Sobieskiego 5, 44-266 Świerklany, Polska

Więcej