Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Życie to teatr – z kart historii amatorskiego teatru w Żelechowie (1906-1985) - 2007

Realizowany przez:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie

Cel:

Celem projektu jest umożliwienie młodzieży poznania tradycji środowiska lokalnego, aktywizacja uczestników w działania na jego rzecz oraz kształcenie umiejętności pracy w grupie, komunikacji oraz wykorzystywania nowoczesnych technik i narzędzi edukacyjnych poprzez prace związane z przygotowaniem publikacji książkowej na temat wieloletniej działalności teatru amatorskiego w Żelechowie.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami będą uczniowie ZSP w Żelechowie w wieku 16-18, zamieszkali w mieście i gminie Żelechów. Rekrutacja odbywa się drogą ogólnodostępnych ogłoszeń oraz zachęcania poprzez indywidualne rozmowy prowadzone przez nauczycieli z uczniami mało aktywnymi. Młodzieży spoza Żelechowa, która dojeżdżać będzie środkami komunikacji publicznej, zapewniony jest nocleg w internacie szkolnym.

Opis projektu:

Celem projektu jest umożliwienie młodzieży poznania tradycji środowiska lokalnego, aktywizacja uczestników w działania na jego rzecz oraz kształcenie umiejętności pracy w grupie, komunikacji i wykorzystywania nowoczesnych technik i narzędzi edukacyjnych. Rezultatem jest publikacja książkowa dotycząca historii amatorskiego teatru w Żelechowie działającego w latach 1906-1985. Uczestnikami projektu są uczniowie ZSP w Żelechowie, ich rodzice, dziadkowie, nauczyciele oraz dawni i obecni mieszkańcy miasta związani z działalnością teatru. Pod kierunkiem nauczycieli uczniowie nawiązują kontakt z osobami związanymi z działalnością teatru; gromadzą dokumentację (istniejące opisy i materiały ilustracyjne, przeprowadzają wywiady z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – dyktafon, aparat cyfrowy); dokonują selekcji i wstępnego opracowania zgromadzonych materiałów przy użyciu skanera i graficznych programów komputerowych; przeprowadzają konsultacje merytoryczne z najbardziej zaangażowanymi uczestnikami tamtych wydarzeń; pozyskują sponsorów; oddają projekt do druku; przygotowują promocję książki; biorą udział w profesjonalnym spektaklu teatralnym; opracowują scenariusz podsumowania i przeprowadzają ewaluację projektu. Efektem podjętych działań jest publikacja książkowa 'Dzieje teatru amatorskiego w Żelechowie w latach 1906-1985′, która ma stanowić odpowiedź na potrzebę utrwalenia pewnej części historii lokalnej społeczności.

Budżet projektu: 9 738,00 zł

Dotacja: 5 200,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie

Miejscowość: Żelechów

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Piłsudskiego 45

Kod pocztowy i Poczta: 08-430 Żelechów

Województwo: mazowieckie

Powiat: garwoliński

Adres strony internetowej: –

Życie to teatr – z kart historii amatorskiego teatru w Żelechowie (1906-1985)

Marszałka Józefa Piłsudskiego 20A, 08-430 Żelechów, Polska

Więcej