Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Moja wieś – moja przyszłość - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo – Pieńkówko w Pieńkowie

Cel:

Celem projektu jest nabywanie chęci do angażowania się młodzieży w życie swojej miejscowości. Zrealizowany będzie poprzez: pomoc ludziom starszym oraz kolegom; poprawienie estetyki wsi oraz posadzenie kwiatów i krzewów; nabywanie umiejętności współpracy w grupie podczas wspólnych wyjazdów, spotkań oraz przy organizacji lokalnych imprez.

Odbiorcy projektu:

Projekt zaplanowany jest dla 12 osób w wieku 13 19 lat. Są to mieszkańcy Pieńkówka, uczniowie klas gimnazjalnych dojeżdżający do odległej szkoły. Do wioski wjeżdża 2 razy dziennie autobus: rano i popołudniu, więc udział w szkolnych, popołudniowych zajęciach jest ograniczony. Młodzież sama zgłosiła do sołtysa wsi – członka stowarzyszenia – chęć działania, zrobienia czegoś w swoim otoczeniu. Mają różne zainteresowania i oczekiwania.

Opis projektu:

Celem projektu jest ukazanie młodzieży potencjału, jaki tkwi w ich miejscowości. W trakcie działań nastąpi polepszenie wizerunku wsi poprzez prace porządkowe, pomoc sąsiedzką i nasadzenie roślinności ozdobnej. Wizyta w wiosce tematycznej i parku linowym to zajęcia rozwijające umiejętność pracy w grupie. Będzie to pokazanie, że wspólnym działaniem można poprawić jakość życia, mimo utrudnień, którymi są: brak szlaku komunikacyjnego, brak miejsca spotkań młodzieży np. świetlicy. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu 4-5 h w zależności od potrzeb. Miejscem spotkań będzie udostępnione pomieszczenie z zapleczem sanitarnym co rozwiąże problem z dojazdem, gdyż program przewidziany jest dla młodzieży z Pienkówka, która uczy się w gimnazjum w Postominie. Efektem projektu będzie stworzenie gry terenowej oraz przygotowanie do wydania w
lokalnej prasie artykułu pt.: Zasłużeni zapomniani ludzie z mojej okolicy. Planowane jest też zorganizowanie dwóch wycieczek i festynu rekreacyjnego. W sezonie zimowym zorganizowany zostanie kulig i szkolenie pn. Młodzieżowy Animator Lokalny.

Budżet projektu: 8 090 zł zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo – Pieńkówko w Pieńkowie

Miejscowość: Pieńkowo

Ulica, nr domu i lokalu: Pieńkowo 17a

Kod pocztowy i Poczta: 76-113 Postomino

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: m. Świnoujście

Moja wieś – moja przyszłość

Pieńkowo 31, 76-113, Polska

Więcej