Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Najtrudniejszy pierwszy krok… - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży Światło w Nidzicy

Cel:

Konieczność uświadamiania młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie podstawowych zagadnień z zakresu przedsiębiorczości oraz wskazanie instytucji, na pomoc których może liczyć w planowaniu swojej drogi zawodowej. Ponadto zaspokojenie potrzeby kontaktów społecznych, w trakcie których można realizować się życiowo i zawodowo (nauka samodzielności, zdobycie akceptacji i podniesienie samooceny).

Odbiorcy projektu:

Grupa młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w wieku 13-19 lat, ucząca się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, pochodząca z terenów wiejskich, zaniedbana środowiskowo i wychowawczo. Do udziału w projekcie zaprosimy osoby aktywnie uczestniczące w życiu szkoły. Informacje o dodatkowej rekrutacji będą umieszczone na tablicy ogłoszeń.

Opis projektu:

Zamierzeniem projektu jest powstanie małej firmy, w której uczestnicy nauczą się planowania pracy zespołowej, rozdzielania zadań i podejmowania decyzji. Podczas warsztatów i spotkań z przedstawicielami zaprzyjaźnionych firm i organizacji uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu przedsiębiorczości oraz pozyskiwania funduszy na własną działalność, wiedzę wykorzystają w praktyce – samodzielnie rejestrując firmę. Uczestnicy sami zdecydują, co firma będzie produkowała, opracują jej nazwę i logo. Kolejny etap to praca w grupach: I grupa utworzy dział marketingowy firmy (z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej opracuje stronę www, ulotki i plakaty reklamowe, nawiąże kontakt z kontrahentami); II grupa będzie odpowiedzialna za zakup niezbędnych materiałów i produkcję piórników, etui itp. (zdobycie umiejętności szycia ręcznego i maszynowego). Uczestnicy projektu zaprezentują swoje osiągnięcia i efekty pracy podczas Festynu Integracyjnego, na który zaproszone zostaną zaprzyjaźnione placówki edukacyjne, rodzice uczniów SOSW i przedstawiciele władz lokalnych. Firma podczas festynu w ramach promocji będzie sponsorem nagród w konkurencjach sportowych, zorganizuje loterię fantową, podczas której będą zbierane fundusze na dalszą działalność (losy za przysłowiową złotówkę). Celem projektu nie jest zarabianie pieniędzy, ale wzbudzenie wiary w możliwość odniesienia sukcesu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy kubek z logo firmy oraz dyplom uznania.

Budżet projektu: 7 490 zł zł

Dotacja: 4 800 zł zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży Światło w Nidzicy

Miejscowość: Nidzica

Ulica, nr domu i lokalu: Wyborska 12

Kod pocztowy i Poczta: 13-100 Nidzica

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: nidzicki

Adres strony internetowej: http://www.soswnidzica.edupage.org/

Najtrudniejszy pierwszy krok…

Wyborska 12, 13-100 Nidzica, Polska

Więcej