Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Igraszki z ogniem - 2010

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Miłośników Warmii w Ornecie

Cel:

Projekt ma na celu rozwinięcie umiejętności współpracy w grupie 12 osób w wieku 14-16 lat poprzez stworzenie teatru ognia w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011. Stworzony teatr ognia i uczestnictwo w nim młodzieży ukształtuje postawy aktywności i otwartości jak również zintegruje środowisko lokalne wokół tego przedsięwzięcia.

Odbiorcy projektu:

Grupa 12 osób – chłopców i dziewcząt w wieku 14-16 lat uczęszczająca do gimnazjum i liceum w Ornecie. Rekrutacja odbywać się będzie na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń, a następnie komisja rozpatrzy zgłoszenia pod kątem predyspozycji do tańca i aktywności na rzecz środowiska. Priorytet będą miały osoby skupione w wolontariacie szkolnym.

Opis projektu:

Projekt będzie miał charakter cyklicznych spotkań /70 godz./ przez 6 miesięcy grupy młodzieży pod okiem trenera i choreografa. Uczestnicy to młodzież obdarzona niespożytą siłą i energią, jak i chęcią działania, potrzebą zrobienia czegoś wspólnie. Projekt wyłoni grupę młodych animatorów, którzy stworzą teatr ognia i nawiążą współpracę z innymi instytucjami na terenie miasteczka w celu integracji. Projekt rozpocznie się od współpracy z rodzicami uczestników projektu, którzy to wykonają dla swoich dzieci przyrządy potrzebne do stworzenia teatru ognia. Następnie rozpocznie się cykl szkoleń młodzieży na początku uczących posługiwania się ogniem, a następnie doskonalących taniec z muzyką i choreografią. Zajęcia nakierowane są na pracę i inicjatywę młodych ludzi, którzy sami dobierają sobie układy, muzykę, sami tworzą swój teatr. Te zajęcia wyzwalają twórcze działanie, pogłębiają umiejętności organizacyjne, jak również rozwijają potencjały indywidualne i kształtują charaktery w kierunku potrzeby udziału w życiu społecznym. Uwieńczeniem projektu będzie wyreżyserowanie i wystawienie teatru ognia na Dni Ornety i spotkanie absolwentów Liceum Ogólnokształcącego. Będzie to działanie rozbudzające w młodzieży potrzebę udziału w życiu publicznym. Młodzież biorąca udział w projekcie poprzez nabycie umiejętności ma stać się grupą animatorów, którzy po zakończeniu projektu będą działać na rzecz swojej społeczności rozwijając zainteresowania i pasje u innych.

Budżet projektu: 8 750 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2010

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Miłośników Warmii w Ornecie

Miejscowość: Orneta

Ulica, nr domu i lokalu: Ogrodowa 33

Kod pocztowy i Poczta: 11-130 Orneta

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: lidzbarski

Adres strony internetowej: –

Igraszki z ogniem

Ogrodowa 13, 11-130 Orneta, Polska

Więcej