Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Organizacja Lokalnego Forum Programu Równać Szanse 2008 - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość w Chociszewie

Cel:

Pokazanie młodzieży i samorządowcom z Regionu Kozła idei i możliwości wyrównywania szans edukacyjnych realizowanych w ramach Programu Równać Szanse. Zainicjowanie prac nad stworzeniem lokalnej strategii wyrównywania szans młodzieży.

Odbiorcy projektu:

Do udziału w Lokalnym Forum zaproszeni zostaną przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie Regionu Kozła, osoby pracujące z młodzieżą w Domach Kultury, Bibliotekach czy świetlicach. Udział wezmą też przedstawiciele władz gmin. Dodatkową grupę zaproszonych osób stanowi będą koordynatorzy projektów realizowanych w Programie Równać Szanse i innych adresowanych do młodzieży. Aktywna młodzież ucząca się w gimnazjach, szkołach średnich oraz działająca w nieformalnych grupach. Na Forum chcemy też zaprosić Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Opis projektu:

Projekt polega na zorganizowaniu jednodniowego Forum Programu 'Równać Szanse’ w Chociszewie. Efekty Forum będą bardzo szerokie. Jednym z najważniejszych jest przedstawienie i poszukiwanie recepty na rozwiązanie problemu wyrównywania szans edukacyjnych. Forum przybliża i daje narzędzia jak dobrze zdiagnozować środowisko lokalne, aby podejmowane działania przynosiły jak najlepsze efekty. Kolejnym efektem jest przedstawienie Programu Równać Szanse w wymiarze teoretycznym (ulotki, plakaty, program), ale i w praktycznym – widząc i rozmawiając z koordynatorami i uczestnikami już zrealizowanych projektów. Na Forum spotkają się też organizacje i ludzie, którym zależy na rozwiązywaniu problemów związanych z wyrównywaniem szans i dojdzie do wzajemnego poznania się często działających obok siebie organizacji czy ludzi. Wypracowany w ramach Forum „dokument” wymagać będzie od uczestników dotrzymania podjętych zobowiązań.

Budżet projektu: 8 300 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Fora Lokalne

Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość w Chociszewie

Miejscowość: Chociszewo

Ulica, nr domu i lokalu: Chociszewo 44

Kod pocztowy i Poczta: 66-304 Brójce

Województwo: lubuskie

Powiat: międzyrzecki

Adres strony internetowej: –

Organizacja Lokalnego Forum Programu Równać Szanse 2008

Chociszewo 6, 66-304, Polska

Więcej