Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Organizacja Lokalnego Forum Programu Równać Szanse 2008 - 2008

Realizowany przez:

Łochowskie Towarzystwo Przyjciół Nauk i Sztuk CD w Łochowie

Cel:

Celem forum jest wsparcie lokalnego kapitału społecznego przez: prezent. idei,oferty PAFW,PFDiM i Programu 'RS’, wymiana doświadczeń osób, organizacji i instytucji wspierających rozwój młodzieży, dyskusja nad potrzebami młodzieży i działaniami na jej rzecz.

Odbiorcy projektu:

Osoby pracujące z młodzieżą, w tym nauczyciele z pow. węgrowskiego, pracownicy domów kultury, bibliotek, przedstawiciele organizacji pozarządowych pracujących na rzecz równych szans młodzieży (ZHP, Caritas, organizacje sportowe, grupy nieformalne) animatorzy lokalnych przedsięwzięć – założyciele teatru amatorskiego, scholi, dkf), przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych i gminnych, rodzice, osoby z doświadczeniem w realizacji projektów realizowanych w ramach Programu „Równać Szanse”.

Opis projektu:

Projekt polega na zorganizowaniu jednodniowego Forum Programu 'Równać Szanse’ w Łochowie. Uczestnicy i otoczenie zapoznają się z misją i ofertą PAFW i PFDiM oraz z programem 'RS’, poznają zasoby środowiska lokalnego w działaniach na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wymienią doświadczenia i poznają dobre praktyki. Podniosą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu pracy z grupami młodzieży przy realizacji projektu, stworzą sieć kontaktów i partnerstw.

Budżet projektu: 10 160 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Fora Lokalne

Łochowskie Towarzystwo Przyjciół Nauk i Sztuk CD w Łochowie

Miejscowość: Łochów

Ulica, nr domu i lokalu: Wyspiańskiego 18

Kod pocztowy i Poczta: 07-130 Łochów

Województwo: mazowieckie

Powiat: węgrowski

Adres strony internetowej: –

Organizacja Lokalnego Forum Programu Równać Szanse 2008

Leśna 2, 07-130 Łochów, Polska

Więcej