Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Barwicka młodzież bliżej samorządu - 2004

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Barwicach

Cel:

Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej i uczniów nowo powstałego Liceum Ogólnokształcącego z terenu Miasta i Gminy Barwice z wykorzystaniem technik informacyjnych oraz włączenie młodzieży w działania publiczne i zapoznanie z procesem sprawowania władzy na poziomie lokalnej administracji.

Odbiorcy projektu:

bezpośrednich – 154 osoby, pośredni – uczniowie zamieszkali na terenie Barwic

Opis projektu:

Projekt będzie się składał z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy będzie obejmował, z uwagi na brak pracowni internetowej zarówno w Gimnazjum jak i nowo powstałym Liceum, zajęcia w Gminnym Centrum Informacji. Zajęcia prowadzić będą zatrudnieni tam pracownicy administracji samorządowej. Główny obszar tematyczny to obsługa MS Internet Explorer, ze szczególnym zwróceniem uwagi na strony rządowe, portale samorządowe, informacje związane z członkostwem Polski w UE. Zajęcia pozwolą również na zapoznanie młodzieży z funkcjonowaniem urzędu, Rady Gminy, zadaniami Burmistrza. Prowadzić je będą pracownicy urzędu. Uczestnikami tego bloku będą uczniowie 3-ciej klasy Gimnazjum w Barwicach i 1-szej klasy LO w Barwicach .Czas trwania bloku: styczeń – luty 2005 r.
Drugi blok tematyczny w konsekwencji ma doprowadzić do utworzenia grupy inicjatywnej tworzącej Młodzieżową Radę Miejską. Polegać będzie na spotkaniach z Radnymi, Burmistrzem, Przewodniczącym Rady, Sekretarzem, pracownikami odpowiedzialnymi za obsługę RM. Spotkania podniosą poziom wiedzy młodzieży nt. funkcjonowania lokalnej administracji i spowodują wzrost zainteresowania problemami na poziomie lokalnym, co w przyszłości zaowocuje tym, że kandydaci na Radnych, wywodzący się z uczestników programu, będą mieli wyższy poziom wykształcenia i niższą średnia wieku niż to jest obecnie. Podczas zajęć w ramach drugiego bloku zostanie przez młodzież opracowany informator: „Co i jak można załatwić w Urzędzie

Budżet projektu: 10 217 zł

Dotacja: 8 000 zł

Rocznik: 2004

Nitka: Małe Granty Regionalne

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Barwicach

Miejscowość: Barwice

Ulica, nr domu i lokalu: Zwycięzców 22

Kod pocztowy i Poczta: 78-460 Barwice

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: szczecinecki

Adres strony internetowej: http://

Barwicka młodzież bliżej samorządu

Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, Polska

Więcej